Uutiskirje

 

Uutiskirje on Hakosalo-järjestelmän optio. Kun optio on laitettu päälle, pääset luomaan uutiskirjeitä Hakosalossa ja hyödyntämään järjestelmän CRM-ominaisuuksia vastaanottajalistojen luonnissa sekä tilaus- ja peruutustietojen hallinnassa.

Uutiskirjeen käyttöönotto


1. UUTISKIRJEKANSIOIDEN LUOMINEN

Luo ensin haluamasi uutiskirjekansiot aihealueittain. Luonnissa kannattaa huomioida se, että kansion nimi näkyy uutiskirjeiden tilaus- ja peruutuslomakkeilla. 

Aiheeseen liittyvät ohjeet:


2. UUTISKIRJETEEMOJEN TEKO

Luo sen jälkeen jokaiseen uutiskirjekansioon yksi uutiskirje, johon suunnittelet uutiskirjeryhmän uutiskirjeiden rakenteen ja graafisen ulkoasun. Voit käyttää myöhemmin näitä kirjeitä pohjana ryhmien muille uutiskirjeille.

Aiheeseen liittyvät ohjeet:


3. UUTISKIRJEEN LUOMINEN

Seuraavana on vuorossa ensimmäisen lähetettävän uutiskirjeen luonti. Kopioi kansiossa jo oleva malliuutiskirje pohjaksi uutiskirjeellesi. Täydennä sisältö haluamanlaiseksesi.

Aiheeseen liittyvät ohjeet:


4. UUTISKIRJEEN LÄHETYS

Ennen varsinaista uutiskirjeen lähetystä kannattaa testilähettää uutiskirje itsellesi. Sen jälkeen olet valmis ajastamaan tai lähettämään uutiskirjeen haluamillesi vastaanottajille. Huomaathan, että uutiskirjeen vastaanottajat ovat kansiokohtaisia. 

Aiheeseen liittyvät ohjeet:


5. UUTISKIRJETILAUSTEN HALLINTA

Uutiskirjeen tilaajaksi voi päätyä joko tilaamalla uutiskirjeen nettisivujen tilauslomakkeen kautta tai uutiskirjeen lähettäjän lisäämänä. Uutiskirjeen voi taas peruuttaa aina jokaisen uutiskirjeen lopusta tai ilmoittamalla asiasta uutiskirjeen lähettäjäorganisaatiolle. Tieto tilauksista ja peruutuksista menee HakosaloCRM:ään henkilön kortille (jos hänelle on sellainen luotu).

Aiheeseen liittyvät ohjeet:

  • Uutiskirjeen tilauslomake
  • Uutiskirjeen tilaajaksi lisääminen manuaalisesti
  • Uutiskirjeen peruuttaminen uutiskirjeen lopusta
  • Uutiskirjeen peruuttaneeksi kirjaaminen manuaalisesti
  • Tilaustietojen näkyminen henkilön ja yrityksen kortilla

 

Kaikki ohjeet:

 
Päivitetty 20.3.2020