UUSIMMAT NOSTOT

Ajankohtaista

Yrityshaastatteluita tekevä SunUra ja Hakosalo ovat aloittaneet yhteistyön. SunUran haastattelijat käyttävät Hakosalo-järjestelmän sisältämää Haastattelutyökalua yrityskartoituksissaan. Yrityshaastattelut on erinomainen tapa tehostaa alueellisia elinkeinopalveluita. SunUran yrityskartoittajilla on runsaasti kokemusta yritysten palvelu-, kehittämis- ja työllistämistarpeiden kartoittamisesta. Haastattelijat soittavat kartoituspuhelut laadukkailla työvälineillä hiljaisissa tiloissa, jolloin puhelun toiselle osapuolelle ei kuulu häiritseviä taustaääniä. -Puheluissa voi tulla eteen monenlaisia tilanteita, mutta pidämme aina kiinni kohteliaisuudesta ja asiallisuudesta, SunUran liiketoimintajohtaja Kimmo Laitinen kertoo. SunUralla on viime vuosilta kokemusta yli 20 000 yrityksen tarvekartoituksista eri projekteissa. -Arvioimme jatkuvasti kartoituspuheluiden sujuvuutta ja reagoimme herkästi, jos jotain olisi hyvä muuttaa. Näin varmistamme, että kartoitettavilta yrityksiltä saadaan selvitettyä tilaajan haluamat asiat, yrityskartoituksista vastaava Timo Toivinen kertoo. Kartoitustyö johtaa yhteydenottoihin Kaikki haastatteluprojektit käynnistetään aina yhteistyössä asiakkaan, kuten kehittämisyhtiön kanssa. Aluksi määritelllään haastattelun laajuus ja tavoitteet. SunUralla on käytössään valmis pohja yrityshaastatteluihin. Tätä pohjaa muokataan asiakkaan kanssa ennen varsinaisen työn käynnistämistä, jotta se vastaa kyseisen asiakkaan tarpeita. Haastatteluprojektin avulla saadaan erinomainen kuva alueen yritystoiminnan painopistealueista. Hakosaloa käyttävä asiakasorganisaatio näkee Hakosalossa reaaliaikaisesti haastatteluprojektin tilanteen ja syntyneet yhteydenottopyynnöt (liidit). Työkalu ohjaa liidit automaattisesti ennalta määritellyille sidosryhmille. Esimerkiksi kehittämisyhtiöt voivat tarjota omia yrityspalveluitaan, kunnan työllisyyspalvelut keskustella omista palveluistaan, kuten tuetun työn mahdollisuuksista ja oppilaitokset tarjota oppisopimuksia tai korttikoulutuksia. -Kaiken kaikkiaan yrityshaastattelut on erittäin kustannustehokas tapa lähestyä alueen yrityksiä, jotta parhaat mahdolliset kunnalliset palvelut voidaan tuottaa. Kun kartoitustyön tekee siihen erikoistunut toimija, voivat asiakkaan edustajat keskittyä omaan työhönsä ja tarjota palveluita juuri oikeaan aikaan niitä tarvitseville yrityksille, Hakosalon liiketoimintajohtaja Tuomas Hautala näkee. Katso myös: SunUran yrityskartoitukset Hakosalon Haastattelutyökalu Esimerkki yrityshaastattelusta
Oulun seudun Työllisyyskokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeiluissa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet. Kokeilussa vahvistetaan kuntien roolia työllisyys- ja elinkeinopalveluiden tuottamisessa ja tavoitellaan vahvempaa vaikuttavuutta sovittamalla yhteen valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja.                 Hakosalo osaamisen ja kohtaannon työkaluna Hakosaloa hyödynnetään Oulun seudun kuntakokeilussa ensisijaisesti osaamisen ja kohtaannon edistämisessä. Hakosalo täydentää käytössä olevia kuntakokeilun järjestelmiä. -Hakosalon hyödyntämisen fokus Oulun seudun kuntakokeilussa on siihen integroiduissa Taitotaulussa ja Kykyviisarissa, joiden itsenäiseen käyttöön asiakkaita pyritään ohjaamaan, ja tarvittaessa myös antamaan opastusta palvelun käytössä, kuntakokeilun projektipäällikkö Marjo Pekkonen kertoo. -Myös tiedolla johtamista ja siihen liittyvää tilastoaineiston keräämistä sekä sen analyysiä kehitetään kuntakokeilussa PowerBI-alustaa hyödyntäen, projektikoordinaattori Tuomas Koskela toteaa. Tekoäly tuottaa työpaikka- ja koulutussuosituksia -Oulun seudun kokeilussa yhdistää monta Hakosalolle keskeistä elementtiä. Pyrimme edistämään yritysneuvonnan ja työllisyyden välistä vuorovaikutusta, jolloin voidaan tuottaa tehokkaampia alueellisia elinvoimapalveluita, toimitusjohtaja Jouni Hakosalo näkee. Myös Hakosalon vahva kumppanuusohjelma näkyy Oulun seudun kokeilussa. Porilainen Headai vastaa Hakosalon hyödyntämästä tekoälystä, joka rouhii työpaikka- ja koulutussuosituksia työnhakijoiden osaamistietoja hyödyntäen. -Lisäksi pystymme tuottamaan arvokasta dataa elinvoimatyön kehittämisen tueksi. Tavoitteena on jatkossa kartoittaa yritysten osaamistarpeita, jolloin voidaan mm. suunnitella alueen koulutustarjontaa, liiketoimintajohtaja Tuomas Hautala valottaa tulevaisuuden mahdollisuuksia. Lisätietoa Oulun seudun kuntakokeilusta: https://www.businessoulu.com/hakosalo __ Kuntakokeilussa on mukana Oulun seudun kahdeksan kuntaa: Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä Toimijaverkostoon kuuluvat eri kuntien työllisyyspalveluiden ja johdon lisäksi ensisijaisesti Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, kuntien sosiaali-, terveys-, sivistys- ja koulutusorganisaatiot, Kela (Pohjoinen vakuutuspiiri), yksityiset palveluntuottajat, järjestöt, yhdistykset ja hankkeet (mm. Maahanmuuttajien Osaamiskeskus, Oulu)
Hakosalo Online -sivustolta löytyy viimeisimmät webinaaritallenteet. Uusi Hakosalo, Case: Yrityshaastattelut Hakosalo työllisyyspalvelut: Osaaminen ja kohtaanto  Katso tallenteet Hakosalo Onlinessa
Yhtiö laajentaa kumppaniverkostoaan ja tarjoaa kunnallisten organisaatioiden asiakastyötä palvelevan ekosysteemin, jonka avulla alueellisia elinvoimapalveluita voidaan tarjota entistä monipuolisemmin. - Saimme kevään aikana useita yhteydenottoja mielenkiintoisilta kumppaneilta. Nyt syksyn aikana pääsemme käynnistämään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa konkreettisesti, toimitusjohtaja Jouni Hakosalo kertoo. - Haluamme edelleen keskittyä asiakashallinnan ytimeen. Tämän vuoksi on asiakkaiden kannalta paras vaihtoehto tuottaa tukipalveluita yhteistyössä kumppaniverkoston kanssa, liiketoimintajohtaja Tuomas Hautala näkee asiakashyödyt. Hakosalo esittelee omaa toimintaansa sekä kumppanuuksien mukaan tuomia uusia palveluita syksyn aikana Hakosalo Online -webinaareissa. Ensimmäisenä vuorossa on yrityshaastatteluihin keskittyvä palvelu, joka toteutetaan yhdessä SunUran kanssa. Työllisyyden webinaarissa puolestaan esitellään ominaisuuksia, joissa tekoäly tuottaa työnhakijalle työ- ja koulutussuotuksia. Hakosalo Online-webinaarit Hakosalon ydintoiminnot ja kumppanuudet
Tilauksen tehneet kunnat tulevat tällä viikolla saamaan datapaketin yksinyrittäjätuen hakemuksiin liittyen. Data toimitetaan käyttäen Seafile-tiedostopalvelinta.  Saatte toimituksen mukana yksityiskohtaisen ohjeen datapaketin hyödyntämiseksi. Mikäli ette ole tilanneet datapaketointia, huomioittehan että Hakosalo säilyttää yksinyrittäjätuen hakemuksia ja niihin liittyvää muuta materiaalia (kuten liitteitä ja päätöstietoja) tammikuun 2022 loppuun asti. Tämän jälkeen poistamme materiaalin palvelimiltamme. Mikäli haluatte vielä jälkitilata datapaketoinnin, se onnistuu Helpdeskimme kautta (helpdesk@hakosalo.fi). Paketin hinta on 500 euroa + 0.50e/hakemus per kunta.  

KÄYTTÖOHJEET

HAKOSALO HELPDESK

Ongelmatilanteissa ole yhteydessä Hakosalo Helpdeskiin. Helpdeskimme palvelee sinua arkipäivisin klo 8-16.

helpdesk@hakosalo.fi
Puh. 010 231 0560

 
Päivitetty 17.5.2021