UUSIMMAT NOSTOT

Ajankohtaista

Elokuussa Hakosalon kehitystiimin pöydällä oli pääasiassa CRM, Työllisyyspalvelut , Alkavien yrittäjien osio sekä pienempiä kokonaisuuksia muualle järjestelmään. CRM:n yleisiin ominaisuuksiin teimme aktiviteetin tiimoilta parannuksen aktiviteetin kellonajan syöttöön. Teimme lisäksi tarkastuksen luettelon tallentamisessa; jatkossa listauksessa on vain voimassa olevat käyttäjätunnukset. Raportoinnin tiimoilta teimme parannuksia Rapsakan porautuvuuteen ja oma henkilöstö -kohtaan. Jatkossa oma henkilöstö -valinnassa ensin tulee käyttäjät, joiden tunnukset ovat voimassa. Raporttigeneraattorin puolella paransimme kokoelmaa luotaessa yksittäisten raporttikomponenttien näkymää, nyt koko yksittäisen raportin nimi näkyy kokoelman luomisessa. Generaattorissa voi myös jatkossa rajata yrityksiä aktiviteetteihin liittyvillä negaatioilla – muihin rajaustekijöihin on lisätty kohdat ”ei aktiviteetteja aikavälillä” ja ”ei aktiviteettityyppiä aikavälillä”. Alkavien yrittäjien osioon saimme elokuussa jatkettua dashboardin kehitystä tuomalla siihen porautuvuuden, eli jatkossa dashboardin perustetut yritykset- ja asiakasmäärät vuosittain-taulukoista pääsee porautumaan suoraan kyseisiin kappalemääriin. Alkavan yrittäjän kortin osalta vapautimme kenttiä pääkäyttäjän haltuun, jotta voitte organisaatiossa määritellä mitä kenttiä tarvitsette alkavan yrittäjän kortille. Lisäksi nyt teidän on mahdollista määrittää syntymäaika pakolliseksi tiedoksi. Tämä tieto helpottaa alkavan yrittäjän ja PRH-tuonnin jälkeisen yrityksen ”mätsäyksen” tekemisessä, sillä syntymäaika on tärkeä yksilöivä tekijä mätsäyksessä. Kyselytyökalun tiimoilta teimme pieniä lisäyksiä palveluun elokuun aikana. Kyselytyökalun dashboardille on mahdollista lisätä nyt kaksi uutta widgettiä: ohjeet sekä NPS-luku. NPS-widgettiin saa näkyville organisaation NPS-luvun niistä kyselyistä, jotka ovat käyttäjän roolin mukaisia (eli esimerkiksi Elinkeinon käyttäjälle näkyy lukema vain Elinkeino-roolisten kyselyiden osalta). Uudet widgetit saat käyttöösi dashboardin vasemman alareunan ”Muokkaa dashboardia” -painikkeesta. Näiden lisäksi olemme elokuussa rakentaneet yhteistyökumppanimme, Netboxin, avulla tehtävää automaattista yritystietojen rikastamista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että säännöllisesti yrityskorttien tiettyihin tyhjiin kenttiin tuodaan tiedot Netboxista automaattisesti. Kenttiä ovat esimerkiksi käyntiosoite, sijaintikunta sekä TOL-luokitus. Rikastaminen tehdään vain tyhjiin kenttiin, joten mitään asiakkaidemme syöttämää tietoa ei yliajeta. Rikastustoiminto ei ole vielä tuotannossa, tiedotamme siitä erikseen hieman myöhemmässä vaiheessa. Teimme lisäksi pienen uudistuksen Uutiskirjeeseen. Jatkossa näette Uutiskirjepalvelusta sellaiset sähköpostiosoitteet, joihin uutiskirjeen toimittaminen ei ole onnistunut. Lisää toiminnallisuudesta voit lukea aiemmasta uutisestamme. Uuteen toimitilapalveluumme teimme pieniä parannuksia, kuten termien yhdenmukaistamista, kieliversioiden viimeistelyä sekä korjauksen kuvatekstien ja valokuvien lukkiutumiseen. Työllisyyspalveluiden kehitys eteni hyvin elokuussa, tiedotamme uusista ominaisuuksista tarkemmin työllisyyspalveluiden käyttäjille syyskuun aikana.  
Monet asiakkaistamme hyödyntävät Hakosalo-palvelun sisälle rakennettua uutta uutiskirjetyökaluamme. Uutiskirjeiden lähetyksen jälkeen he ovat voineet seurata sitä, kuinka paljon toimimattomia sähköpostiosoitteita heidän vastaanottajalistansa sisältävät. Tämän päivän päivityksen myötä asiakkaamme pääsevät myös huoltamaan toimimattomia sähköpostiosoitteita joko poistamalla sähköpostiosoitteen tai korjaamalla esimerkiksi mahdollisen kirjoitusvirheen.  Viime vuodesta lähtien asiakkaamme ovat voineet käyttää uutiskirjeiden lähetysosoitteena omaa domainiaan (esim. noreply@uutiskirje.asiakkaandomain.fi). Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kirjeet ovat lähteneet suoraan asiakkaidemme omissa nimissä, eikä Hakosalo ole ollut kirjeissä lukijalle näkyvänä ”välikappaleena”. Koska kokonaisvastaanottajamäärä per domain on siten laskenut, on tullut aiheelliseksi tarkastella vastaanottajien yhteystietojen laatua ja ajantasaisuutta. Uutiskirjeet lähetetään käyttäen Mailgunin uutiskirjepalvelinta. Jokaisen lähetetyn uutiskirjeen jälkeen saamme ns. bounce-listan sähköpostiosoitteista, joihin sähköpostia ei ole pystytty toimittamaan. Mailgun on asettanut virheellisten osoitteiden raja-arvoksi 5 %, eli virheellisten osoitteiden ylittäessä tuon määrän per uutiskirjelähetys, saamme Mailgunilta huomautuksen rapautuneista yhteystiedoista. Tämä saattaa johtaa myös domainin tilapäiseen sulkemiseen. Olemme rakentaneet työkalun, jolla asiakkaamme voivat helposti poistaa toimimattomat osoitteet HakosaloCRM:stä/viestintäryhmistä. Työkalu päivitettiin tuotantoon aiemmin tällä viikolla. On hyvä huomioida, että työkalulla voidaan poistaa vain Hakosalossa olevat, kortilliset tai uutiskirjeen ulkopuolisena vastaanottajana palveluun lisätyt, virheelliset osoitteet. Suosittelemme siis vahvasti sitä, että asiakkaamme poistavat tai korjaavat samalla toimimattomat osoitteet myös mahdollisista omista Excel-tiedostoistaan. Domainin tilapäinen sulkeminen on varsin vakava toimenpide, ja se vaikuttaa suljettavan domainin lisäksi sekä Hakosaloon yleisesti että muihin uutiskirjeitä lähettäviin asiakkaisiimme. Tavoitteemme on saada bounce-rate mahdollisimman alas, noin 1-2 prosentin tienoille. Toimimattomien osoitteiden muokkaus tai poisto Uuden työkalun toimimattomien osoitteiden poistamiseen löydät klikaamalla Hakosalon päävalikosta kohtaa "Uutiskirje (beta)". Osioon on tullut uusi välilehti "Toimimattomat osoitteet". Kun klikkaat välilehteä, näytölle avautuu lista virheellisistä sähköpostiosoitteista. Sivun oikeassa laidassa on jokaisen sähköpostiosoitteen kohdalla muokkaa tai poista -vaihtoehdot. Klikkaamalla poista, kyseisen henkilön kortilta poistetaan sähköpostiosoite; muita muutoksia henkilön kortille ei tehdä. On hyvä huomata, että kaikki listalla olevat osoitteet eivät ole välttämättä virheellisiä, vaan palaute Mailgunista voi tulla esimerkiksi siitä syystä, että postilaatikko on ollut pitkään täynnä ja useampi lähetysyritys siihen on epäonnistunut, tai että vastaanottajan sähköpostin vastaanottoasetukset ovat niin tiukat, että ne eivät päästä uutiskirjeitä läpi. 
Aivan kaikki koodarit eivät lomailleet heinäkuussa ja kuukauden aikana Hakosalossa tapahtuikin rivakasti uudistuksia. Koodaajien työpöydällä oli Kyselytyökalu, Hankkeet ja Projektit sekä Työllisyyspalvelut ja Toimitilapalvelu. Alla tiivistetysti heinäkuun uudistukset ja parannukset.  Kyselytyökaluun tehdyt uudistukset Ehdollisuuden voi jatkossa asettaa myös hymynaamoihin sekä NPS-kysymykseen Muokkausoikeus kyselyyn tulee oletuksena kaikille kyselyn roolissa oleville. Tämän lisäksi on tehty rajattu näkyvyys -valinta, eli mikäli haluatte, että kyselyn tulokset eivät näy kaikille kyselyn roolissa oleville (esimerkiksi kaikille Elinkeinon käyttäjille), voi näkyvyyttä rajata. Pisteytyskysymyksen vastausarvot voi asettaa nyt pienemmästä suurimpaan tai toisinpäin. Lisäksi ei vastausta -arvon tekstin voi itse määrittää, oletuksena – merkki Kyselyn luontiin lisätty näytä kaikki -valinta, jolla saat tarkasteltua monisivuisen kyselyn kaikkia sivuja kysymyksineen yhdessä näkymässä. Näkymä on vain visuaalinen, eli kysymysten muokkaus tapahtuu edelleen yhden sivun näkymässä. Lisäsimme uuden kysymystyypin, monivalinta rajatulla vastausmäärällä. Käytännössä siis tarkoittaa sitä, jos haluatte kysymyksen olevan esimerkiksi ”Mitkä kolme palveluamme ovat olleet sinulle tärkeimmät?”. Tällaiseen kysymykseen saatte itse määrittää, montako vastausta vastaaja voi valita vaihtoehtojen joukosta.  Halutessanne voitte lisätä kyselyn viimeiselle sivulle ominaisuuden, jolloin vastaaja näkee vielä yhteenvedon omista vastauksistaan Kysymyspankki, jossa voi tarkastella kaikkia organisaationne universaaleja kysymyksiä. Lisätty kyselyille ”sisäinen nimi” -kenttä, jota voitte käyttää organisaationne sisällä informatiivisena kenttänä. Kenttä ei näy vastaajalle. Aktiviteettiluettelossa on uusi ”lähetetty kysely” -sarake Kysely on mahdollista nyt kopioida Kyselytyökaluun tehtyjä parannuksia Kysymysten lisätekstiin voit nyt lisätä linkin Yhdenmukaistimme termejä sekä paransimme asetussivujen asetteluja. Ohjelma muistuttaa jatkossa, jos monikielisen kyselyn jokin käännös puuttuu.   Raporttiin on lisätty sarake ”aktiviteetin päivämäärä”, jotta tiedätte mihin aktiviteettiin palaute liittyy Raporttiin on lisätty vastanneen yrityksen tieto, mikäli vastaus on tullut yrityksen sähköpostista. Jo aiemmin raportilla on näkynyt kyselyyn vastanneen henkilön nimi. Pieniä parannuksia ehdollisuuden näkymiseen raportilla Pieniä parannuksia yhden henkilön vastausten näkymään Raportilta pääsee porautumaan suoraan henkilön kortille Pieniä parannuksia asetteluun ja termeihin läpi Kyselytyökalun Hankkeet ja projektit Suurin uudistus liittyy tunnuslukuihin – jatkossa yhteen tunnuslukuun voi määrittää kaksi arvoa: budjetti ja toteuma. Tämän lisäksi tunnusluvun voi määrittää kumulatiiviseksi, eli tällöin tunnuslukuun syötetyt arvot lasketaan yhteen.  Hankkeiden ja projektien dashboardeille on lisätty graafit rahoitusohjelmista ja rahoittajista. Mikäli haluat muuttaa dashboardisi graafeja, mene dashboardille ja klikkaa sen vasemmasta alareunasta sinistä ”muokkaa dashboardia” -painiketta. Avautuvasta näkymästä voit tehdä haluamasi muutokset dashboardiin. Poistu näkymästä painamalla vasemmasta yläreunasta vihreätä ”tallenna” -painiketta. Tämän lisäski dashboardille on tehty graafien porautuvuus. Sekä hankkeisiin että projekteihin on tehty molempiin valmisraportit. Raportille pääset dashboardin oikeasta yläreunasta. Voit rajata raporttia päivämäärän mukaan tai seuraavilla tekijöillä: hankkeen nimi, hanketyyppi, rahoittaja, rahoitusohjelma, organisaation rooli tai kunta. Kun olet tehnyt haluamasi rajaukset, klikkaa ”näytä raportti”. Raportissa on myös porautuvuus, joten pääset helposti katsomaan tarkemmin yksittäisiä hankkeita tai projekteja raportin kautta.   Yleisesti CRMn puolella teimme päivityksen aktiviteetin syöttöön. Jatkossa aktiviteetin kesto on informatiivinen kenttä, ja järjestelmä laskee keston automaattisesti alku- ja loppuajan avulla. Tämä helpottaa kellonajan syötössä olleita haasteita.
Kesäkuussa kehityksen työpöydällä oli Hankkeet ja projektit, Alkavat yrittäjät sekä Työllisyyspalvelut. Näiden lisäksi tehtiin parannuksia Kyselytyökaluun sekä yleisesti CRMään.  Alkavien yrittäjien osalta tehtiin parannuksia alkavan yrittäjän ja uuden yrityksen "mätsäämiseen". Jatkossa järjestelmä ehdottaa yhdistettäväksi myös niitä alkavia yrittäjiä, joilta puuttuu yritysidea. Tämä helpottaa käyttöä, jos yritysidea on jäänyt epähuomiossa kirjaamatta. Järjestelmä ohjaa käyttäjää luomaan yritysidean, jonka jälkeen alkavan yrittäjän voi mätsätä yritykseen. Mätsäysluetteloon tuotiin näkyviin myös alkavan yrittäjän toinen nimi (tieto on informatiivinen eikä sitä käytetä mätsäystekijänä).  Hankkeiden ja projektien osalta järjestelmä kehittyi runsaasti kesäkuun aikana. Hankkeiden ja projektien kentät tuotiin dynaamisiksi, eli organisaatiot voivat itse määritellä mitä kenttiä uuden hankkeen lisäyksessä on käytössä sekä niiden vaihtoehdot. Hankekortilla oleva hanketuloste valmistui, siihen lisättiin myös päivämäärärajaus, jonka avulla saa helposti raportin hankkeen tilasta. Lisäksi hankekortille tuotiin aktiviteetit-välilehti.  Kyselytyökalun osalta teimme kesäkuun aikana pieniä ulkoasullisia viilauksia ja parannuksia sekä vaihdoimme julkisen linkin paikan.  Työllisyyspalveluiden osalta aloitimme työnhakijan ulkoisen lomakkeen uudistusta, lomake päivitetään tuotantoon elokuussa. Uudistukseen liittyy työnhakijan osaamiskenttien konversio, joka tehdään heinäkuun alussa. Heinäkuussa koodaamme muutaman käsiparin voimin ja elokuun alussa palaamme kesälomalaitumilta täydellä tiimillä. 
Saimme huhtikuun alussa joukkoomme kaksi uutta koodaria, Matias Puputin ja Juha Tikan. He aloittivat 6.4. sovellussuunnittelijoina Hakosalon kehitystiimissä. Juhan ja Matiaksen perehdytysjakso alkoi pääarkkitehtimme Jussi Laitisen koodikoulun materiaaleihin syventymällä sekä osallistumalla järjestelmäesittelyihin ja -koulutuksiin palveluidemme kokonaiskuvan saamiseksi. Matiaksen ja Juhan perehdyttämisestä vastasi pääosin Jussi yhdessä kehityspäällikkö Maija Pietilän kanssa. Juha vaihtoi sovellussuunnittelijan saappaisiin aiemmalta uralta. "Noin kaksi ja puoli vuotta sitten, kun vanhat työt loppuivat, en ollut koodannut jotain yläasteen yhtä kurssia lukuunottamatta mitään. Halusin kuitenkin vaihtaa vanhat kemian prosessitekniikan työt johonkin täysin muuhun. Uskoin ohjelmoinnin olevan itselleni sopiva ala, koska ajattelen asioita loogisesti ja rakastan ongelmanratkontaa. Niinpä aloin koodailemaan ja opiskelemaan oma-aloitteisesti ja syksyllä 2019 pääsin aloittamaan SAMK:in tarjoaman Koodarien täsmätäydennyskoulutuksen. Tätä alavalintaa en ole joutunut katumaan." Matias opiskelee Satakunnan ammattikorkeakoulussa kolmatta vuotta Sähkö ja automaatiotekniikan insinööritutkintoa. "Päädyin koodariksi melkein vahingossa, sillä alunperin lähdin opiskelemaan automatisaatiota sähköteoria ja hallintalaite painotteisesti, sillä en edes tiennyt ohjelmointikoulutuksen olevan jotain josta saattaisin olla kiinnostunut. Opintojeni alussa tutoropettajani pitämän puheen pohjalta kuitenkin päättelin, että haaveilijana ja käytännön ihmisenä ohjelmointi sopisi minulle paremmin kuin hyvin.Ohjelmoinnissa kiehtovinta mielestäni on interaktiivinen ongelmanratkaisu ja saavutuksen tunne, joka syntyy ratkaistuasi jonkin ongelman tai suunnitellessasi jotain uutta. Koen ohjelmoinnin hienouden olevan sen potentiaalissa vapauttaa ihmisen aikaa automatisoimalla jokin sille määritelty tehtävä ja sen kyvyssä helpotta arkea lukemattomin tavoin" Tunnelmat ovat molemmilla olleet hyvät ensimmäisten kuukausien jälkeen. "Työskentely Hakosalossa on ollut mielenkiintoista ja palkitsevaa, olen saanut paljon työmaailman käytännön osaamista koulussa opitun teorian rinnalle. Hakosalossa työskennellessäni olen päässyt työkaverieni tuella ja opastuksella olemaan osana koko ohjelmistokehitysprosessia, jonka ansiosta koen oppivani alastani laajasti.", Matias toteaa.  "Parhaiten oppii tekemällä, olen jo reilun kuukauden työskentelyn jälkeen huomannut oppineeni todella paljon uutta. Firman laadukkaat opintomateriaalit ja avuliaat työtoverit ovat helpottaneet alkuun pääsyä suuresti", Juha komppaa.   Koko Hakosalon väki toivottaa Matiaksen ja Juhan lämpimästi tervetulleeksi!

KÄYTTÖOHJEET

HAKOSALO HELPDESK

Ongelmatilanteissa ole yhteydessä Hakosalo Helpdeskiin. Helpdeskimme palvelee sinua arkipäivisin klo 8-16.

helpdesk@hakosalo.fi
Puh. 010 231 0560

 
Päivitetty 17.5.2021