Ajankohtaista

Yksinyrittäjän koronatuen myöntämisen organisointi ja kuntakohtaisen yhdyshenkilön ilmoittaminen Työ- ja elinkeinoministeriössä ollaan toimeenpanemassa eri yritysryhmille suunnattuja tukitoimia koronaepidemian haittojen lieventämiseksi. Osana tätä pakettia tullaan toteuttamaan yksinyrittäjille suunnattu tuki. Tuen kokonaismäärä on 100 miljoonaa euroa. Koska valtion puolella kapasiteetti ei riitä pikaisesti käsittelemään tällaista tukea, on työ- ja elinkeinoministeriö kääntynyt asiassa kuntien puoleen. Kuntien elinkeinojohdolta saadun palautteen perusteella kunnissa on valmius ja halu tällaisen tuen jakamiseen. Järjestelyn kautta kunnat voivat olla mukana tukemassa alueellaan toimivien yksinyrittäjien selviytymistä koronakriisin yli. Tuki on kokonaisuudestaan valtion rahoittama. Tukiprosessi pyritään tekemään mahdollisimman kevyeksi niin kuntien kuin yritystenkin osalta pitämällä kriteerit yksinkertaisina ja helposti tulkittavina. Vastuu hakemuksessa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta on tuen hakijalla. Raportointi tehdään yksinkertaiseksi eikä tuen myöntämien edellytä kunnilta tuen käytön valvontaa. Valmisteluaikataulu Valtioneuvosto hyväksynee asetuksen yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille torstaina 8.4.2020. Asetus mahdollistaa tuen maksamisen kunnille hakemuksesta laskennallisen jakoperusteen mukaan. Asetus tullee voimaan 9.4.2020, minkä jälkeen kunnat voivat hakea työ- ja elinkeinoministeriöltä valtionavustusta yrittäjien rahoitukseen. Aiemmasta 31.3.2020 tiedotteesta poiketen kunnat eivät tee toimeksiantosopimusta ministeriön kanssa, vaan rahoitusta haetaan ministeriöltä valtionapuhakemuksella. Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee yhdessä Kuntaliiton kanssa kuntien tueksi hakemuspohjan sekä avustuksen kuntakohtaiset osuudet valtionavustuksen hakemista varten, hakemuspohjan, jolla yrittäjä hakee tukea kunnalta, sekä soveltamisohjeen hakemusten käsittelijälle. Materiaali julkaistaan viimeistään tiistaina 7.4.2020 luonnoksena kuntien valmistelun tueksi. Tehtävän organisoinnista kunnassa Tuen jakaminen on kunnille vapaaehtoinen tehtävä, jonka kunta voi ottaa hoitaakseen yleisen toimialansa perusteella. Ennakkotietojen mukaan kunnat ovat kiinnostuneita hoitamaan tehtävää. Kunta organisoi tehtävän hoitamisen tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla. Tukipäätöksen valmistelu on mahdollista suorittaa myös elinkeinoyhtiön henkilöstön toimesta. Tukipäätösten tekeminen tapahtuu virkavastuulla ja on luonteeltaan tyypillinen viranhaltijapäätös. Kunnat voivat myös sopia tehtävän hoitamisesta yhteistoiminnassa kuntalain 8 luvun mukaisesti. Sopimuksen sisältöön voidaan soveltuvin osin soveltaa, mitä 54 §:ssä on säädetty viranomaistehtävän hoitamista koskevasta sopimuksesta. Muutoksenhakuun tukipäätöksestä sovelletaan kuntalain 16 luvun säännöksiä. Käsittely kunnan kirjanpidossa Yksinyrittäjien tuessa on kyse kunnan hoitamasta toimeksianto- ja välitystehtävästä, jossa kunta välittää kunnalle myönnetyn ja käyttötarkoitukseltaan rajatun valtionavun edelleen kolmannelle osapuolelle toimintatukena. Kunta ottaa valtionavun ja tuen myöntämisen seurantaa varten kirjanpidossa käyttöön sekä toimeksiantojen varoja että toimeksiantojen pääomia koskevat tilit (alakohtaan Valtion toimeksiannot). Kirjauksilla ei ole siten vaikutusta kunnan tuloslaskelmaan, eikä niitä esitetä talousarvion toteutumisvertailuissa. Yhdyshenkilö kunnassa Asialla on kiire, mistä johtuen on tärkeää, että kaikki osapuolet omalta osaltaan valmistautuvat tuen toimeenpanoon. Pääpiirteissään vastuunjako on seuraava. Kunnan tehtävänä on: tiedottaa osaltaan tuesta ja markkinoida sitä alueensa yksiyrittäjille ottaa vastaan ja käsitellä tukihakemukset tehdä päätöksen tuen myöntämisestä- ja maksatuksesta raportoida valtionavustuksen käytöstä   Työ- ja elinkeinoministeriö määrittelee tuen myöntämiskriteerit valmistelee hakulomakkeet, joilla yksinyrittäjät voivat hakea tukea vastaa täysimääräisesti tuen rahoituksesta tiedottaa ja markkinoi osaltaan tukea   Tuen jakamiseen liittyvän tiedonvälityksen varmistamiseksi ja nopeuttamiseksi pyydämme teitä ilmoittamaan kuntanne yhdyshenkilön asiassa 8.4. mennessä tästä linkistä: https://webropol.com/s/yksinyrittajantuki Yritystoiminnan jatkon turvaaminen on kuntien elinvoiman kannalta tärkeää ja siksi uskomme että tällä yhteistyöllä on merkitystä. Toivomme ettei prosessia koeta liian raskaaksi ja Kuntaliitto tukee kuntia tehtävän hoitamisessa.   Kiitokset kunnille jo etukäteen! Minna Karhunen Kuntaliiton toimitusjohtaja   Lisätietoja: varatoimitusjohtaja Timo Reina, Kuntaliitto, p. 09 771 2700, timo.reina(a)kuntaliitto.fi alueet ja yhdyskunnat -yksikön johtaja Jarkko Huovinen, Kuntaliitto, p. 09 771 2550, jarkko.huovinen(a)kuntaliitto.fi lakiasian johtaja Juha Myllymäki, Kuntaliitto, p. 09 771 2193, juha.myllymaki(a)kuntaliitto.fi
Hakosalo on saanut asiakkailtaan lukuisia yhteydenottoja työ- ja elinkeinoministeriön ilmoittamaan yksityisyrittäjien toimintatukeen liittyen. Olemme aloittaneet valmistelut, jotta hakemukset saadaan sähköisen lomakkeen avulla suoraan HakosaloCRM-järjestelmään. Tässä vaiheessa ei vielä ole tarkempaa tietoa käytännön yksityiskohdista. TEM on arvioinut, että hakuprosessi voisi käynnistyä kahden viikon sisällä. Tukiin liittyvä päätöksenteko on kuntien vastuulla. Kehittämisyhtiöt ja kuntien elinkeinotoimet puolestaan tuntevat parhaiten alueen yrittäjäkentän. Hakosalo tarjoaa alustan, jonka avulla tiedot voidaan ottaa vastaan ja esikäsitellä. Tämän jälkeen käsitellyt tiedot ohjataan edelleen kuntiin päätöksentekoa varten. Palvelun hinnoittelu tarkentuu myöhemmin, kunhan kokonaisuudesta saadaan lisätietoa. Tiedotamme sen jälkeen lisää aiheesta. Yhteydenotto Mikäli olette alustavasti kiinnostuneita palvelusta, niin olettehan yhteydessä meihin yhteydenottolomakkeemme kautta. Toivomme että asiakkaamme koordinoivat yhteydenotot niin, että samasta organisaatiosta ei tule lukuisia yhteydenottoja. Huom! Tarjoamme jatkossa myös yritysten Talousdatan suoraan HakosaloCRM-järjestelmään. Jos olette kiinnostuneita myös tästä, niin ilmoitattehan asiasta lomakkeella. Otamme teihin sen jälkeen yhteyttä. Siirry yhteydenottolomakkeelle
Maaliskuun päivitys koostui pääasiassa jo olemassa olevien toimintojen parannuksista. Sisällys   Vaihtoehtoinen sähköpostiosoite henkilölle PRH-tuonnin virheellisen vuosiluvun korjaus Netbox-rajapintaan sijaintikunnan lisäys Etusivun widgettien poiston aiheuttaman virhetilanteen korjaus Vaihtoehtoinen sähköpostiosoite henkilölle Aikaisemmin henkilön kortilla on voinut antaa henkilölle vain yhden sähköpostiosoitteen. Nyt henkilön kortilla on mahdollisuus myös vaihtoehtoisen sähköpostiosoitteen lisäämiseen. Muutoksen on tarkoitus vähentää tuplahenkilökorttien syntymistä mm. silloin, kun henkilö osallistuu Hakosalon kautta hallinnoitavaan tilaisuuteen henkilökohtaisella sähköpostillaan. PRH-tuonnin virheellisen vuosiluvun korjaus PRH-tuonnissa näkyi erheellisesti tietojen tuonnin vuosilukuna 2019. Nyt myös PRH-tuonti on tuotu tälle vuosikymmenelle ja kohdassa näkyy oikea vuosiluku. Yritysten tuontitietoihin on tallentunut koko ajan oikea vuosi.   Netbox-rajapintaan sijaintikunnan lisäys HakosaloCRM:ään voidaan uutta yritystä luodessa tuoda yritystiedot esimerkiksi Netboxista rajapinnan kautta. Rajapinta ei ole tähän asti tuonut sijaintikuntatietoa. Sijaintikunta on kuitenkin merkittävä tieto mm. silloin, kun tietoja on tarkoitus näyttää julkisessa yritys- ja palveluhakemistossa. Nyt tietojen tuonti tuo myös sijaintikuntatiedon. Etusivun widgettien poiston aiheuttaman virhetilanteen korjaus HakosaloCRM:n etusivulla näkyvät widgetit ovat personoitavissa, mutta kaikkien widgettien poistaminen samanaikaisesti aiheutti virhetilanteen. Virhe on korjattu.
Huom! Yrityshakemistossa näkyvää palvelurakennetta ylläpidetään lisäkentissä. Kyseessä on eri toiminto. PALVELUN LISÄÄMINEN PALVELUPUUHUN 1. Siirry päävalikon kautta ohjauspaneeliin 2. Valitse Muu ylläpito -osiosta kohta "Palvelupuu" 3. Klikkaa kynäkuvaketta sen päätason kohdalta, johon haluat lisätä uuden palvelun 4. Kirjoita uuden palvelun nimi kenttään "Lisää palvelupuun oksia" ja tallenna 5. Jos haluat muuttaa palveluiden järjestystä, klikkaa niiden ylätasolla olevaa kynäkuvaketta ja muuta palveluiden järjestysnumeroita   Tallennuksen jälkeen uusi palvelu on heti valittavissa aktiviteetin kortilla.   UUDEN YLÄTASON LISÄÄMINEN PALVELUPUUHUN 1. Klikkaa ensin painiketta Lisää/Muokkaa palvelupuuta 2. Kirjoita yhden tai useamman lisättävän päätason nimi kenttään rivinvaihdolla erotettuna ja tallenna 3. Muuta halutessasi päätasojen järjestystä palvelupuussa klikkaamalla uudestaan painiketta "Lisää ja muokkaa palvelupuuta" ja vaihtamalla päätasojen järjestysnumeroita
Sähköpostien HakosaloCRM:ään käsin kirjaamisen sijaan voit lähettää ne palveluun suoraan piilokopiona. Sähköposti tallentuu asiakkaan kortille, jos seuraavat kolme ehtoa toteutuvat: 1. Sähköposti-integraatio on laitettu päälle organisaatiosi HakosaloCRM:ään (kysy lisää Hakosalon helpdeskistä). 2. Lähettäjän (sinun) sähköpostiosoite löytyy organisaation käyttäjistä. 3. Vastaanottajan (asiakkaan) sähköpostiosoite löytyy jonkun yrityksen tai henkilön kortilta. SÄHKÖPOSTI-INTEGRAATIO KÄYTÄNNÖSSÄ Kun lähetät sähköpostin asiakkaallesi (tässä mallissa "Paavo Paavolainen"), lisää piilokopio-kenttään organisaatiollesi annettu integraatiosähköposti. Jos aiemmin mainitut kolme ehtoa täyttyvät, ilmestyy sähköposti sekä lähettäjän (sinun) kortille, että vastaanottajan (Paavo Paavolan) kortille.    HYÖDYNNÄ TARKISTUSLISTOJA Jos vastaanottajan sähköpostia ei löydy HakosaloCRM:stä, päätyy lähettämäsi sähköposti tarkistuslistalle. Tarkistuslistan löydät päävalikon kohdasta Muut toiminnot > Sähköposti-integraation tarkistuslista (Omia X kpl).  

HAKOSALO ASIAKAS

HAKOSALO JULKISIVU

 
Päivitetty 20.3.2020