Ajankohtaista

Saamamme käyttäjäpalautteen perusteella muutimme sähköposti-integraation kautta luotavan aktiviteetin muodostusta. Aiemmin CRM:ssä aktiviteetin otsikkona näkyi sähköpostin aihe-kentässä ollut teksti. Koska aktiviteetin otsikkoteksti näkyy roolirajojen yli, on palautteen perusteella sähköpostin aihe otettu pois aktiviteetin otsikosta.  Jatkossa sähköposti-integraation avulla luotavan aktiviteetin otsikkona on "Sähköposti" ja sähköpostin aihe-teksti on siirretty kuvaus-kenttään. Itse sähköpostin teksti tulee edelleen lisäteksti-kenttään. 
Alkavien yrittäjien osion uudistukset aloitettiin Dashboardilla ja raportoinnilla. Työt jatkuvat tammi-helmikuussa Alkavien yrittäjien osion yleisillä parannuksilla.  Alkavien yrittäjien osioon on tuotu uutena ominaisuutena Dashboard. Se löytyy vasemman reunan valikosta nimellä Alkavat yrittäjät - dashboard. Alkuvaiheessa dashboardilla näkyy aktiviteettilistaus sekä kaksi graafia: perustetut yritykset ja alkavien yrittäjien määrä. Dashboardilta on pääsy uuteen automaattiseen raporttiin - se löytyy dashboardin oikeasta yläreunasta. Raportille on mahdollista antaa päivämäärärajaus sekä kuntarajaus. Mikäli kuntarajausta ei anna, tulee raportille luvut kaikista kannassanne olevista alkavista yrittäjistä päivämäärärajaus huomioiden.  Raportilla on seuraavat tunnusluvut, ohessa selitteet mitä tunnusluvulla tarkoitetaan. Uudet yritysideat: laskee yritysideat, joissa ensikäyntipäivämäärä on annetulla aikavälillä.  Uudet alkavat yrittäjät: laskee alkavien yrittäjien määrän, joiden yritysidean ensikäyntipäivämäärä on annetulla aikavälillä.  Uudet yritykset: laskee annetulta aikavälillä perustetut yritykset, joilta löytyy aktiviteetti yrityksen perustaminen. Tämä tarkoittaa siis yrityksiä, jotka on perustettu teidän perustamisneuvonnan kautta.  Lähetteet: laskee tehtyjen lähetteiden määrän annetulta aikaväliltä.  Asiakaskäynnit: Teidän on itse mahdollista määrittää, mitkä aktiviteetit haluatte laskettavan tähän lukuun. Ilmoittakaa ne Helpdeskiin, niin laitamme aktiviteetille niin sanotun tunnisteen päälle. Yleisesti asiakaskäynteihin halutaan laskettavan tapaamiset (etänä tai kasvotusten), mutta kirjaustavat vaihtelee organisaatioittain joten siksi olemme mahdollistaneet tämän tunnusluvun hienoisen räätälöinnin. Toiset organisaatiot haluavat laskea mukaan myös pitkät, yli 30 minuutin puhelut, joten niidenkin mukaan ottaminen on mahdollista.  Uudet työpaikat: laskee annetulta aikaväliltä teidän kautta perustettujen yritysten työllistämisvaikutuksen. Mikäli luvut ovat tyhjät yrityksen perustaminen -aktiviteetilla, huomioidaan tässä laskennallinen keskiarvo, työllistää yrittäjiä = 1 ja työllistää vakituisia = 0.30.  Maahanmuuttajataustaisuus: tiedolle on paikka alkavan yrittäjän kortilla. Maahanmuuttajataustaisista raportoidaan yleisesti lukumäärä (eli maahanmuuttajataustaiset alkavat yrittäjät, joiden yritysidean ensikäyntipäivämäärä on annetulla ajanjaksolla) sekä maahanmuuttajataustaisten alkavien yrittäijen perustamat yritykset (ja löytyy yrityksen perustaminen -aktiviteetti) annetulta aikaväliltä.  Raportilla olevat jakaumat (sukupuoli, ikä, koulutus ym.) lasketaan alkavilta yrittäjiltä, joiden yritysidean ensikäyntipäivämäärä löytyy annetulta aikaväliltä.  Raportille on tulossa jatkossa myös muista Hakosalon raporteista tuttu porautuvuus, eli pääsette suoraan kappalemäärää klikkaamalla kyseisen tunnusluvun listaukseen.  Tässä yhteydessä ilmoitamme myös että arkistokäytössä olleen Yprekin käyttö päättyy 28.2.2021. 
Yksinyrittäjien tukihakemusten raportoinnista on virinnyt viime päivinä runsaasti keskustelua. Raportoinnin määräpäivät lähestyvät, ja tarkempi ohjeistus tuli aiemmin tällä viikolla. Tässä vielä tiivistetysti palvelut, joita Hakosalo tarjoaa Yksinyrittäjien tukihakemusten raportoinnin tiimoilta.    Työ- ja elinkeinoministeriölle raportointi Tarjoamme datasiirtopalvelua, jonka ohessa saatte Työ- ja Elinkeinoministeriölle toimitettavan Excelin. TEMiltä tulleessa ohjeistuksessa tämä raportti siis koskee kohtaa B. Lisää tästä, jo aiemmin tarjotusta paketista, voitte lukea artikkelistamme.    Verohallinnon raportointi Jokainen kunta ilmoittaa myöntämänsä yksinyrittäjien koronatuet suoraan itse Verohallinnolle julkisina elinkeinotukina viimeistään 1.2.2021. Ilmoituksen voi tehdä kolmella eri tavalla. TEMiltä tulleessa ohjeistuksessa tämä on siis kohta C.  Hakosalo tarjoaa palvelun Verottajan raportointiin, joka on vaihtoehdon kaksi mukainen: Tiedot ilmoitetaan tiedostona ilmoitin.fi-palvelussa. Hakosalo siis generoi kuntakohtaisen tiedoston ja toimittaa sen kunnalle. Kunnan edustaja tunnistautuu palveluun ja lataa sinne tiedoston, jolloin tiedot välittyvät verottajalle. Palvelun hinta Verottajan raportille yhdelle kunnalle on 825€ + alv. (1htp).   Pyydämmekin asiakkaitamme reagoimaan tähän mahdollisimman pian. Olemme aloittaneet kiireellisellä aikataululla työt Verottajan tietueen muodostamiseksi. Maija Pietilältä voitte tilata sekä datasiirtopaketin (sis. ministeriölle menevän Excelin, kts. hinnoittelu täältä) että Verottajan raportin (825€ + alv.). Arvostamme myös sitä, jos ilmoitatte että ette tilaa yllä mainittuja palveluita. Näin varmistumme siitä, että asia on huomioitu kunnissa. Ensisijaisesti toivomme yhteydenottoa sähköpostitse maija.pietila@hakosalo.fi. 
Olemme parantaneet kaksisuuntaista Outlook-synkronointia. Parannukset koskevat sitä, mitä aktiviteetteja Hakosalosta voi viedä synkronoinnin kautta Outlookiin. Aiemmin synkronointi on tukenut vain ns. roolittomia aktiviteetteja. Jatkossa on mahdollista viedä Outlookiin myös roolitettuja aktiviteetteja. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että synkronoinnin avulla on mahdollista jatkossa viedä kaikki Hakosalossa olevat aktiviteetit Outlookiin.  Synkronointiasetukset ovat organisaatiokohtaisia ja asetusten muuttaminen on pääkäyttäjän toiminto. Keskustelkaa siis organisaatiossanne, mitä aktiviteetteja haluatte Outlookiin synkronoitavan. Asetukset päivitetään Ohjauspaneelissa Outlook kalenterisynkronointi -otsakkeen alta kohdassa Organisaation kalenterisynkronointiasetukset.  Kertauksena vielä synkronisoinnin toimintaperiaate: Kun synkronointi aloitetaan, viedään Hakosalosta Outlookiin synkronoinnin aloitushetkestä aktiviteetit 14 vuorokautta taaksepäin ja kaikki tulevaisuudessa olevat aktiviteetit.  Outlookista tuodaan Hakosaloon tapahtumat 14 päivää taannehtivasti ja 2 vuotta eteenpäin. Tämän lisäksi, jos Outlookissa muokkaa historiassa olleita tapahtumia (jotka on jo synkronoitu Hakosaloon), alle 30 päivää vanhojen tapahtumien muokkaukset päivittyvät myös Hakosaloon.  Aktiviteeteista siirtyy Hakosalosta Outlookiin otsikko ja Outlook-kuvausteksti. Mikäli tarvitset lisätietoa tai apua asetusten laitossa, ole yhteydessä Helpdeskiimme, p. 010 231 0560 tai helpdesk@hakosalo.fi
Työntäyteisen vuoden viimeinen kuukausi keskityttiin Kyselytyökalun viimeistelyyn, Alkavien yrittäjien raportointiin ja Työllisyyspalveluiden kehittämiseen. Näiden lisäksi saimme alulle Hanke-osion Elinkeinoon. Kyselytyökalun osalta saimme joulukuun aikana analysoinnin valmiiksi ja tällä hetkellä teemme vielä ulkoasullisia viilauksia ja viimeistelyitä. Kyselytyökalun julkaisu on tammikuussa. Joulukuussa aloitimme lisäksi työt Alkavien yrittäjien raportoinnin parantamiseksi. Koostamme Hakosaloon raportin, jossa on valmiina yleisesti raportoituja tunnuslukuja, kuten yritysideoiden määrä ja uusien asiakkaiden määrä. Samassa yhteydessä tuomme Alkavien yrittäjien puolelle oman dashboardin eli työpöydän; alkuun dashboardilla näkyy listaus aktiviteeteista sekä pääsy uudelle raportille, mutta tuomme tulevaisuudessa lisää ominaisuuksia siihen. Dashboardiin pääsee jatkossa päävalikosta - dashboard raportteineen on tulossa käyttöönne arviolta tammikuun alkupuoliskolla. Tulevaisuudessa vastaava dashboard tulee myös Elinkeinopuolelle. Elinkeinopuolelle on tulossa oma erillinen Hanke-osio alkuvuoden aikana. Hankenäkymä mahdollistaa muun muassa alueen käynnissä olevien hankkeiden kirjaamisen Hakosaloon sekä yritysten ja aktiviteettien liittämisen hankkeelle. Osion koodaus saatiin hyvään alkuun joulukuussa.  Joulukuun aikana on tehty töitä myös Uutiskirjetyökalun tiimoilta. Uutiskirjetyökalun uudistuksessa on tulossa valmiit elementit kirjeiden luomiseen; näiden avulla uuden kirjeen tekeminen helpottuu ja nopeutuu. Olemme tuomassa työkaluun lisäksi valmiita uutiskirjepohjia, niin sanottuja templateja. Nämä pohjat on valmiiksi testattu eri sähköpostiohjelmilla, jotta kirjeet näyttävä hyvältä käytti kirjeen lukija sitten esimerkiksi Gmailia tai Outlookia. Uutiskirjetyökalun uudistuksen julkaisuajankohta sijoittuu tammikuulle. Ensivuoden suunnittelu on kehitystiimissämme jo hyvässä vauhdissa, ja ensimmäisen neljänneksen aikana keskitymme Alkaviin yrittäjiin, Elinkeinopuolelle ja CRM:n ominaisuuksiin yleisesti. Näiden lisäksi työllisyyspalveluiden aktiivinen kehitys jatkuu.  

HAKOSALO ASIAKAS

HAKOSALO JULKISIVU

 
Päivitetty 20.3.2020