Ajankohtaista

Henkilöä ei voi lisätä osallistuneeksi, ellei häntä ole ensin lisätty ilmoittautuneeksi. Kun henkilö siirretään ilmoittautuneesta osallistuneeksi, syntyy kytkentä henkilön kortin ja tilaisuuden välille automaattisesti. Jos ilmoittautuneella ei ole entuudestaan palvelussa henkilökorttia, syntyy myös kortti tässä vaiheessa. Poikkeuksena ulkopuoliset osallistujat, jotka on lisätty sähköpostilistan kautta. Heille ei synny henkilökorttia missään vaiheessa ilmoittautumisprosessia. Jos ulkoisella sähköpostilla olevalla sähköpostiosoite kuitenkin jo löytyy palvelusta, ehdottaa palvelu kytkentää kyseisen henkilön kortille. Ilmoittautuneita lisätään palveluun pääasiassa neljää eri reittiä: Ilmoittautumislomakkeen kautta Poimimalla henkilö tilaisuuteen Hakosalon henkilötietokannasta Poimimalla oman henkilöstön jäsen tilaisuuteen Hakosalon käyttäjätiedoista Syöttämällä ulkopuolisten osallistujien sähköpostit palveluun HENKILÖIDEN POIMIMINEN TILAISUUTEEN Voit poimia Hakosalosta jo löytyviä henkilöitä tilaisuuteen tilaisuuden isolla kortilla kohdasta Ilmoittautuneet (välilehti) > Toiminnot > Lisää ilmoittautuneita > Henkilöt. OMAN HENKILÖSTÖN POIMIMINEN TILAISUUTEEN Voit poimia Hakosalosta oman organisaatiosi edustajia tilaisuuteen tilaisuuden isolla kortilla. Se tapahtuu kohdasta Ilmoittautuneet (välilehti) > Toiminnot > Lisää ilmoittautuneita > Oma henkilöstö.  ULKOPUOLISTEN OSALLISTUJIEN LISÄÄMINEN Ulkopuolisilla osallistujilla tarkoitetaan henkilöitä, joille ei tahdota syntyvän henkilökorttia Hakosaloon (esim. vieraileva koululaisryhmä), mutta heidät tahdotaan huomioida esimerkiksi tapahtuman ilmoittautumis-/osallistujamäärissä. Ulkopuoliset osallistujat lisätään ilmoittautuneeksi sähköpostin avulla kohdassa Ilmoittautuneet (välilehti) > Toiminnot > Lisää ilmoittautuneita > Ulkopuolisten sähköpostiosoitteet.
Pyydä henkilöä aina ensisijaisesti peruuttamaan osallistumisensa linkillä, jonka hän on saanut sähköpostiinsa ilmoittautumisen vahvistuspostissa. Näin henkilö siirtyy automaattisesti peruuttaneisiin ja paikka vapautuu mahdollisille jonottajalle. Jos henkilö on hukannut peruutuslinkin, voit kirjata henkilön peruuttaneeksi tilaisuuden ison kortin Ilmoittautuneet-välilehdellä. Aktivoi ensin peruutusten kirjaamistila klikkaamalla "Kirjaa peruuttaneet" ja ruksita sen jälkeen peruuttaneen henkilön nimen edessä olevan rastikenttä. Kun tallennat peruuttaneet, siirtyvät he Ilmoittautuneet-välilehdeltä Peruuttaneet-välilehdelle.
Kytkentä henkilökortin ja tilaisuuden välille syntyy silloin, kun henkilö kirjataan tilaisuuteen osallistuneeksi. Kirjaa henkilöitä osallistuneeksi tilaisuuden ison kortin Ilmoittautuneet-välilehdellä. Aktivoi ensin osallistumisten kirjaamistila klikkaamalla "Kirjaa osallistuneet" ja ruksita sen jälkeen osallistuneiden henkiöiden nimien edessä olevat rastikentät. Kun tallennat muutoksen, siirtyvät he Ilmoittautuneet-välilehdeltä Osallistuneet-välilehdelle. KONFLIKTIT Jos henkilön nimen perässä on huutomerkki, tarkoittaa tämä sitä, että henkilön sähköpostilla löytyy useampi henkilökortti eikä palvelu tiedä, mihin korttiin osallistuminen tulisi kytkeä. Ratko konfliktit ennen henkilön siirtämistä ilmoittautuneeksi.
Voit lisätä minkä tahansa Twitter-tilin seurannan Hakosalon etusivun RSS-lukijaan. 1. Mene osoitteeseen twitrss.me ja kirjoita halutun tilin nimi. Paina tämän jälkeen Fetch RSS. 2. Tämän jälkeen kopioi avautuvasta näkymästä ylärivin osoiterivi ja vie se Hakosalon RSS-lukijaan.  
Tapahtumakalenteri tukee monikielisyyttä. Tällä hetkellä palveluun voidaan laittaa päälle suomen kielen lisäksi myös ruotsin ja englannin kieli.  Jos haluat aktivoida uusia kieliä organisaatiosi tapahtumakalenteriin, otathan yhteyttä Hakosalon asiakaspalveluun. Uuden kielen aktivointi vaikuttaa julkisen tapahtumakalenterin kielivalikkoon, tilaisuus-aktiviteetin kenttiin sekä kutsujen ja kyselyiden lähettämisessä täytettäviin kenttiin. KIELIVALIKKO TAPAHTUMAKALENTERISSA Käyttäjä pääsee vaihtamaan julkisen tapahtumakalenterin kieltä palvelun oikeasta yläkulmasta. TILAISUUS-AKTIVITEETIN KENTÄT Kun kielistys aktivoidaan, vaikuttaa se myös Tilaisuus-aktiviteetin kenttiin. Aktiviteettia täyttäessä tulee täyttää tilaisuuden nimen, paikan ja kuvauksen kieliversiot. Mikäli kieliversiot jätetään tyhjäksi, tapahtumakalenterissa näkyy oletuksena kaikissa kieliversioissa suomenkieliset tiedot. KUTSUJEN LÄHETTÄMINEN Kutsuttavia lisättäessä voit päättää, lähteekö kutsu tietyllä oletuskielellä vai saako vastaanottajat hybridikutsun, jossa kaikki kieliversiot ovat allekkain. Jos kutsu lähetetään esimerkiksi englanniksi ja käyttäjä klikkaa kutsun ilmoittautumispainiketta, siirretään hänet tilaisuuden englanninkieliselle ilmoittautumsisivulle. Hybridikutsussa hänet siirretään sen kieliversion sivulle, jonka kohdalta kutsussa on painettu ilmoittautumispainiketta. Kutsuttavien henkilöiden lisäämisen jälkeen voit vielä tehdä halutessasi muutoksia yksittäisen vastaanottajan kutsun kielivalintaan.  Kutsun lähetyksessä sinun tulee täyttää saateteksti eri kielillä. Saateteksti tulee lähetettävän sähköpostikutsun alkuun. KYSELYIDEN LÄHETTÄMINEN Myös kyselyitä lähettäessä on mahdollista antaa sähköpostiviesti sekä kyselyn aloitussivun teksti eri kielillä.   

HAKOSALO ASIAKAS

HAKOSALO JULKISIVU

 
Päivitetty 9.12.2019