Ajankohtaista

Kuukausittain Hakosaloon tuotavien PRH:n listojen uusia yrityksiä on nyt mahdollista verrata ja kohdistaa palvelusta löytyvien alkavien yrittäjien kortteihin. Kohdistus perustuu yritykselle kirjatun henkilön ja alkavan yrittäjän henkilötietojen vertailuun. Linkitys korttien välillä toteutetaan, jos joku seuraavista vertailuun käytettävistä yhtälöistä tuottaa tuloksia: sukunimi + etunimi + syntymäaika, tai etunimi + syntymäaika, tai etunimi + sukunimi Jos tuloksia on useampi, palvelu pyytää käyttäjää valitsemaan mihin alkavan yrittäjän yritysideaan uusi yritys kohdistetaan. Kohdistus muodostaa yrityksen perustamisaktiviteetin alkavan yrittäjän kortille. ALKAVIEN YRITTÄJIEN KOHDISTUS 1. Aloita siirtymällä päävalikosta ohjauspaneeliin. 2. Siirry sen jälkeen uusien yritysten tuontiin. 3. Ennen vertailua kyseisen kuukauden yritykset tulee olla tuotuna palveluun. Jos tuontia ei ole vielä tehty, valitse "Aloita tuonti". Sen jälkeen kun tiedot on tuotu, valitse "Kohdista yritykset". 4. Jos vertailu tuottaa osuman, palvelu pyytää sinua varmistamaan, että kohdistus tehdään oikean yrityksen ja alkavan yrittäjän välille. Jos alkavalla yrittäjällä on useampi yritysidea, tee kohdistus oikeaan yritysideaan. 5. Valitse lopuksi "Kohdista x yritystä", jonka jälkeen kohdistus toteutetaan.
1. Aloita siirtymällä päävalikon kautta ohjauspaneeliin. 2. Klikkaa linkkiä "Viestintäryhmien kategoriat". 3. Klikkaa "Muokkaa tietoja" painiketta, syötä avautuvaan kenttään allekkain haluamasi kategoriat ja tallenna. 4. Kun nyt klikkaat uudelleen "Muokkaa tietoja", pääset syöttämään kategorioille kuvauksen ja värikoodin sekä tarvittaessa muuttamaan ryhmän nimeä. Kuvaus näkyy vaan kategorioiden ylläpidossa ja on näin ollen vain pääkäyttäjien luettavissa.  Muista tallentaa lopuksi. Järjestyksestä: jos haluat vaihtaa kategorioiden näkymisjärjestystä, vaihda järjestysnumeroa. Ensimmäisenä näkyvän järjestysnumero on 10 ja toisena 20. Jos haluat jonkun muun kategorian niiden väliin, valitse sille joku numero kymmenen ja kahdenkymmenen väliltä. Tallentaessasi palvelu järjestelee kategoriat uudelleen. 5. Valmiiksi luodut kategoriat näyttävät tältä: 6. Siirry seuraavaksi luomaan viestintäryhmiä.
Kun olet luonut kategoriat viestintäryhmille, voit siirtyä luomaan viestintäryhmiä. Tässä kohdassa luomme toistaiseksi vain uusia ryhmiä, mutta emme liitä niihin vielä sähköpostiosoitteita. 1. Aloita siirtymällä päävalikon kautta viestintäryhmiin. 2. Luo sitten uusi viestintäryhmä joko "Lisää uusi" -painikkeen kautta tai suoraan oikean kategorian alle kategorian valikon kautta. 3. Täytä avautuvasta ikkunasta yläosan tiedot. Sähköpostiosoitteet tuomme tässä ohjeessa vasta myöhemmin. Katso kenttien kuvaukset kuvan alta. Tallenna lopuksi. Nimi: Anna viestintäryhmälle sellainen nimi, joka kuvastaa ryhmää mahdollisimman hyvin. Nimi tulee näkymään myös ryhmään liitettävien henkiöiden ja yritysten korteilla. Kuvaus: Voit halutessasi antaa ryhmälle kuvauksen. Kuvaus näkyy myöhemmin viestintäryhmän kortilla. Kategoria: Jos et aiemmin luonut viestintäryhmää oikean kategorian alle, valitse sopiva kategoria tässä kohtaa. Luettelolähde: Tähän kenttään on pakollista valita joku tieto. Jos organisaatiollasi ei ole käytössä rooleja, valitse kenttään aina "Yrityksen henkilöluettelo". Valinta tarkoittaa sitä, että kyseiseen viestintäryhmään voidaan tuoda sähköposteja Yrityksen henkilöt -luettelosta. Samoin, kun ryhmään tuodaan ulkopuolisia sähköpostiosoitteita, verrataan niitä Hakosalosta löytyviin yritysten henkilöiden tietoihin. Jos organisaatiollasi on käytössä eri rooleja huomaa, että yhdessä viestintäryhmässä voi olla vaan samassa roolissa olevia yhteystietoja. Eli jos haluat tuoda viestintäryhmään luettelon kautta esimerkiksi alkavien yrittäjien yhteystietoja, valitse tähän kenttään "Alkavien yrittäjien henkilöluettelo". Tässä tapauksessa ryhmään tuotavia ulkopuolisia sähköpostiosoitteita taas verrattaisiin Hakosalosta löytyviin alkavien yrittäjien henkilötietoihin. Ulkopuolisia sähköposteja tuodessa sähköposteja verrataan palvelusta jo löytyviin sähköposteihin. Jos pari löytyy, palvelu tekee automaattisesti kytkennän oikean henkilön kortille. Jos paria ei löydy, sähköposti liitetään viestintäryhmään ulkoisena sähköpostina. Näkyvyys: Valitse, haluatko rajata viestintäryhmän näkyväksi vain itsellesi, itsellesi ja muille tietyille käyttäjille, vai koko organisaatiollesi. 4. Tuo seuraavaksi sähköpostiosoitteet viestintäryhmiin.
Kun olet luonut kategoriat ja perustanut viestintäryhmät, on aika kerätä sähköpostit viestintäryhmiin. Voit tehdä sen Hakosalon henkilöluettelon kautta, palvelun ulkopuolelta tuotavia sähköpostilistoja hyödyntäen tai molempia tapoja yhdistäen. Alla ohjeet molempiin tapoihin. SÄHKÖPOSTIT HENKILÖLUETTELOSTA 1. Aloita siirtymällä päävalikon kautta Yrityksen henkilöt -luetteloon. 2. Rajaa luetteloa tarpeittesi mukaisesti. Esimerkissä on rajattu henkilöt, jotka liittyvät Porissa ja Raumalla toimiviin julkisiin organisaatioihin. 3. Valitse seuraavaksi Toiminnot-pudotusvalikosta kohta "Vie viestintäryhmään". 4. Täytä seuraavaksi vientiin liittyvät asetukset. Selitykset kentille kuvan alla. Valitse kategoria valikosta - Valitse ensin sopiva kategoria, jonka alla olevaa viestintäryhmää haluat käyttää tai jonka alle haluat luoda uuden viestintäryhmän sähköposteista. Vie jo olemassa olevaan ryhmään / Luo ja vie uuteen ryhmään - Valitse paremmin tarkoitukseesi sopiva vaihtoehto. Riippuen valinnasta kenttien alla on joko olemassa olevan ryhmän valintaan tarkoitettu pudotusvalikko tai uuden ryhmän luomiseen liittyvät kentät. Viedään: Henkilöt / Yritykset - Oletuksena viestintäryhmään viedään vain henkilöihin liittyvät sähköpostit. Jos haluat, voit sisällyttää vientiin myös henkilöihin liittyvien yritysten yrityssähköpostit. Lähde tai muu info viedyille riveille - Joskus yhteystietoja voi liittyä jotain lisäinfoa, kuten kuinka sähköpostit on kerätty (eivät välttämättä ole syntyneet luonnollisesti asiakassuhteen kautta), jolloin lisäinfo kannattaa välittää viestintäryhmän kortille. 5. Klikkaa lopuksi "Tallenna". HUOMIO. Tällä hetkellä luetteloista tehdyt viestintäryhmäsisällöt eivät vielä päivity automaattisesti silloin, kun palveluun kirjataan uusia, rajauksiin sopivia yhteystietoja.   ULKOPUOLISET SÄHKÖPOSTILISTAT Joskus voi olla tarpeellista lähettää viestintää henkilöille, jotka eivät löydy Hakosalosta eikä heitä välttämättä edes haluta sinne omiksi henkilökorteikseen. Tällaisessa tapauksessa sähköpostilista voidaan tuoda viestintäryhmään ulkopuolisena listana. Kun ulkopuolinen sähköpostilista tuodaan viestintäryhmään, palvelu vertaa yhteystietoja palvelusta löytyviin henkilökortteihin. Mikäli sähköpostille löytyy pari, Hakosalo muodostaa henkilön kortille automaattisesti linkityksen viestintäryhmään. Jos sähköpostille ei löydy paria, se tallentuu viestintäryhmään ulkopuoliseksi sähköpostiksi. 1. Aloita siirtymällä päävalikon kautta viestintäryhmiin. 2. Klikkaa kynä-kuvaketta sen viestintäryhmän kohdalta, jonne haluat viedä sähköpostilistan. Valitse avautuvasta valikosta "Muokkaa ryhmää". 3. Syötä sähköpostiosoitteet niille tarkoitettuun kenttään ja anna tarvittaessa lähdetieto sähköposteille (esim. yhteystietojen lähde ja peruste, miksi näille henkilöille saa lähettää viestintää). Kenttään liitettävässä sisällössä voi olla muutakin informaatiota kuin sähköpostit, palvelu osaa tallennuksessa huomioida tekstin seasta pelkästään sähköpostiosoitteet. 4. Kun klikkaat tallenna, ovat sähköpostit tallentuneet viestintäryhmään.   LISÄVINKKI Voit halutessasi tarkastella viestintäryhmän sisältöä ja sille kirjattua muuta infoa klikkaamalla ryhmän nimeä. Ryhmän nimen klikkaaminen avaa sivun, jossa on kaksi välilehteä. Ensimmäisestä välilehdestä löydät perustietoa ryhmään liittyen. Luettelo-välilehdeltä löydät ryhmään liitetyt vastaanottajat. Olet luonut viestintäryhmille kategoriat ja viestintäryhmät sekä tuonut niihin vastaanottajien sähköpostit! Olet nyt valmis käyttämään viestintäryhmiä eri puolella Hakosaloa.
1. Mene ensin Hakosalon päävalikkoon ja klikkaa väliotsikkoa "Uutiskirje" 2. KIikkaa sen jälkeen sivun yläreunasta kohtaa "Luo uutiskirje". 3. Anna seuraavaksi uutiskirjeelle otsikko. Huomaathan, että otsikkotieto näkyy uutiskirjeen vastaanottajalla sähköpostin otsikkona. Kun olet antanut otsikon, klikkaa "Seuraava". 4. Valitse sen jälkeen uutiskirjeryhmä, johon uutiskirje kuuluu. Jos sinulla ei ole vielä sopivaa uutiskirjeryhmää luotuna, voit luoda sen tässä vaiheessa välilehdellä "Uusi". Uutiskirjeryhmä niputtaa yhteen samaa aihetta käsittelevät uutiskirjeet. Vastaanottajalistat ovat aina uutiskirjeryhmäkohtaisia. 5. Jos olet jo aiemmin luonut uutiskirjeteemoja (graafisia ulkoasuja uutiskirjeille), tulevat ne tarjolle tässä kohtaa. Jos sinulla ei ole vielä teemoja luotuna tai haluat aloittaa uuden teeman luonnin, valitse "Ei teemaa". 6. Tallenna seuraavaksi jo tehdyt vaiheet ja siirry uutiskirjeen sisällön tekoon. Voit tehdä editorilla joko varsinaisen uutiskirjeen tai vaan graafisen teeman, jota käytät jatkossa pohjana saman uutiskirjeryhmän uutiskirjeissä. Lue ilsää uutiskirjeen sisällön teosta.

HAKOSALO ASIAKAS

HAKOSALO JULKISIVU

 
Päivitetty 9.12.2019