Hakosalon raportointi uudistuu

Julkaistu 2.1.2020, päivitetty 3.1.2020
 

Vuoden 2020 alussa Hakosalon raportointi uudistuu. Uudistuksen avulla halutaan selkeyttää raportointia ja mahdollistaa se, että käyttäjät pystyvät luomaan helpommin juuri omiin tarkoituksiinsa soveltuvia raporttikokoelmia.

Raportti-widgetit ja raporttikokoelmat

Järjestelmä pitää sisällään valmiita raportti-widgettejä (taulukot, piirakat, pylväät). Tämän lisäksi käyttäjä voi luoda omia widgettejä. Näistä widgeteistä käyttäjä voi koota itselleen, tai vaikkapa koko organisaatiolle, kokoelmia jonkun aihekokonaisuuden tiimoilta kuten

  • Kokoelma: Johdon yleiskatsaus (sisältää 16 widgettiä)
  • Kokoelma: Perustamisneuvonta (sisältää 8 widgettiä)
  • Kokoelma: Työllisyyspalvelut (sisältää 6 widgettiä)

Kun kokoelma on kertaalleen luotu, päivittyy sen sisältö reaaliaikaisesti. Toisin sanoen; kun joku käyttäjä tallentaa uuden Tapaaminen-aktiviteetin, päivittyy tapaamisten määrää kuvaava widget automaattisesti. Käyttäjän tarvitsee ainoastaan vaihtaa päivämäärätietoja, mikäli haluaa vaihtaa tarkasteluväliä (esim. vuosi 2019 à vuosi 2020).

Lisäksi raportoinnissa on pyritty huomioimaan se, että jokaisesta raportoinnissa esiintyvästä luvusta on porautuvuus luetteloon, josta näkyy luvun takana oleva sisältö. Huom! Porautuvuus noudattaa käyttäjärooleja, jolloin käyttäjä ei näe sisältöä sellaisesta luettelosta, johon hänellä ei ole oikeutta.

Samoin käyttäjän on hyvä ymmärtää, että myös luetteloiden puolella voidaan suorittaa raportointiin liittyviä toimenpiteitä. Luetteloa voidaan esimerkiksi rajata niin, että valitaan näkyviin vain vuonna 2020 tavatut yritykset. Sen jälkeen voidaan sarakeotsikkoa klikkaamalla näyttää sijaintikuntajakauma, jolloin piirakka näyttää tavattujen yritysten määrät sijaintikunnittain jaoteltuna.

Raportointi jakaantuu kolmeen osioon

Käyttäjän valitessa päävalikosta kohdan "Raportit" pääsee hän raportoinnin uudistuneelle pääsivulle. Tämän jälkeen käyttäjä valitsee, mitä raportoinnin osiota hän haluaa käyttää tai tarkastelee sivun alalaidassa olevia valmiita raporttikokoelmia.

Raporttikirjasto

Hakosalo julkaisee Raporttikirjastoon valmiita raportti-widgettejä. Käyttäjä voi koostaa näistä widgeteistä itselleen sopivia raporttikokoelmia. Widgetit jaotellaan kirjastossa sisällön ja aiheen mukaan.

Raporttigeneraattori

Kokeneemmat käyttäjät voivat muodostaa Raporttigeneraattorin avulla monipuolisia raportti-widgettejä hyödyntämällä kaikkea järjestelmään tallennettua dataa. Generaattori mahdollistaa tiedon esittämisen eri lähteistä (esim. yritykset, henkilöt, aktiviteetit, työllisyys, alkavat yrittäjät jne.). Kohdejoukkoa voidaan rajata millä tahansa tekijällä. Esimerkiksi yritysluetteloa voidaan rajata aktiviteettien päivämäärällä, jolloin lopputuloksena voi olla mm. listaus vuonna 2020 tavatuista yrityksistä.

Lähteen valinnan ja rajauksen jälkeen käyttäjä valitsee näytettävän sisällön pysty- ja vaakariville. Jos esimerkiksi pystyriville valitaan "Yrityksen sijaintikunta", listaa widget kaikki rajausten mukaiset sijaintikunnat allekkain pystyriville (Pori, Ulvila, Rauma jne.). Vaakariville voidaan valita esimerkiksi aktiviteettityyppi, jolloin ylärivillä vasemmalta oikealle näytetään aktiviteettityypit (tapaaminen, puhelu, sähköposti, yhteydenotto, taustatyö jne.).

Lopuksi widget nimetään ja tallennetaan. Tämän jälkeen widgetin voi liittää haluamaansa kokoelmaan.

Rapsakka

Raportoinnin uusi Rapsakka-ominaisuus mahdollistaa aktiviteetteihin liittyvien sisältöjen nopean raportoinnin (Yrinetistä tuttu Tapahtumaraportti). Rapsakan avulla käyttäjä voi muodostaa yhden valintaruudun avulla (rajaukset ja sisällön määrittäminen) nopeasti haluamansa raportti-widgetin. Rapsakan yksittäisiä widgettejä voi myös koota omiksi kokoelmikseen.

 
Päivitetty 3.1.2020