Ajastettu

Kyselytyökalu uudistuu

Julkaistu 18.6.2020
Näkyvissä 18.6.2020 alkaen
 

Kyselytyökalun kokonaisuudistus aloitettiin kesäkuussa. Uudistuksen myötä vanha hSurvey-palvelu jää historiaan ja kyselyt luodaan suoraan Hakosalossa.

 

Asiakastyytyväisyyden kartoittaminen on tärkeä osa tämän päivän asiakasneuvonnassa ja kysely kilahtaakin sähköpostiin niin optikkokäynnin kuin pankkiasioinninkin jälkeen. Viime aikoina erityisesti suositteluasteen kysyminen on tullut entistä suositummaksi. Suositteluaste, eli NPS-luku (Net Promoter Score) mittaa nimensä mukaisesti sitä, kuinka suurella todennäköisyydellä asiakkaanne suosittelisivat teidän palveluitanne asteikolla 1-10. Vastausten perusteella asiakkaat jaetaan suosittelijoihin (vastanneet 9-10), passiivisiin (vastanneet 7-8) ja arvostelijoihin (vastanneet 0-6). Vastausten perusteella lasketaan tietyllä laskukaavalla suositteluaste. Uudistuksen myötä Hakosalon kyselytyökalu tukee NPS-luvun mittaamista.

Tuomme palveluun myös käyttöä helpottavan kysymyspankin, jonne voitte tallentaa usein käytetyt kysymykset vastausvaihtoehtoineen. Näin uuden kyselyn luominen on helppoa ja nopeaa. Myös kyselyiden kopioiminen on mahdollista. Tämän lisäksi olemme mahdollistamassa niin sanotun universaalin kysymyksen, eli käytännössä samaa kysymystä voi käyttää useassa eri kyselyssä ja tarkastella vastauksia kaikista yhteensä. Monet asiakkaamme tekevät erilaiset kyselyt esimerkiksi yrittäjille ja alkaville yrittäjille ja toisinaan olisi hyvä saada tarkasteltua tiettyjen kysymysten vastauksia yhteisesti. Universaali kysymys voi olla esimerkiksi aiemmin mainittu NPS-kysymys tai kysymys yleisesti tyytyväisyydestä palveluunne tai tilojenne toimivuudesta tms. Vastauksia voidaan tarkastella koottuna tai vaihtoehtoisesti kyselyittäin.

Kyselyiden tulosten analysointiin on kiinnitetty huomiota. Yhdistämme vanhan hSurveyn arvostetut ominaisuudet ja tuomme ne Hakosalon puolelle modernisoituina. Kyselytyökalu saa Hakosalossa niin sanotun dashboard-näkymän, eli työpöydän, josta saa nopeasti kattavan kuvan tämänhetkisistä kyselyistä ja viimeisimmistä vastauksista. Kyselyiden vastauksia voi tarkastella kyselykohtaisesti mutta myös vastaajakohtaisesti. Vastaukset esitetään sekä luettelona että graafina.

Koska asiakkaamme palvelevat omia asiakkaitaan kattavasti sekä suomeksi, ruotsiksi että englanniksi, olemme panostaneet kyselytyökalun uudessa versiossa kielistyksen huomiointiin entistä paremmin sekä kyselyn luonnissa että kyselyyn vastaamisessa. Tavoitteena on saada kyselyn vastaamiseen toiminto, jolla vastauslomake analysoi käytetyn selaimen kielen ja osaa sen perusteella avata oikean kielisen kyselylomakkeen. Toki kielivalikko jää tuttuun tapaan kyselyn yläreunaan.

Kuten tiedämme, kyselyiden vastausprosentti on tyypillisesti 10-20 prosentin luokkaa. Vastausprosentin nostamiseksi mahdollistamme automatiikkaa, joka uudelleen lähettää kyselyn niille, jotka eivät siihen vielä ole vastanneet. Jatkokehityksessä tälle vuodelle on tulossa mahdollisuus lähettää kyselyt sähköpostin lisäksi tekstiviestitse.

Yllä suunnittelukuva kyselytyökaluun tulevasta dashboard-näkymästä. 

 

Mikäli organisaatiollanne ei ole vielä käytössä kyselytyökalua ja olette kiinnostuneita sen käyttöönotosta, ottakaa yhteyttä liiketoimintajohtajaamme Tuomas Hautalaan, p. 040 510 1226 tai sähköpostitse tuomas.hautala@hakosalo.fi

 
Päivitetty 17.9.2020