Uutiskirjeen vastaanottajalistat ja toimimattomien sähköpostien hoitaminen

Julkaistu 3.9.2021, päivitetty 9.9.2021
 

Monet asiakkaistamme hyödyntävät Hakosalo-palvelun sisälle rakennettua uutta uutiskirjetyökaluamme. Uutiskirjeiden lähetyksen jälkeen he ovat voineet seurata sitä, kuinka paljon toimimattomia sähköpostiosoitteita heidän vastaanottajalistansa sisältävät. Tämän päivän päivityksen myötä asiakkaamme pääsevät myös huoltamaan toimimattomia sähköpostiosoitteita joko poistamalla sähköpostiosoitteen tai korjaamalla esimerkiksi mahdollisen kirjoitusvirheen. 

Viime vuodesta lähtien asiakkaamme ovat voineet käyttää uutiskirjeiden lähetysosoitteena omaa domainiaan (esim. noreply@uutiskirje.asiakkaandomain.fi). Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kirjeet ovat lähteneet suoraan asiakkaidemme omissa nimissä, eikä Hakosalo ole ollut kirjeissä lukijalle näkyvänä ”välikappaleena”. Koska kokonaisvastaanottajamäärä per domain on siten laskenut, on tullut aiheelliseksi tarkastella vastaanottajien yhteystietojen laatua ja ajantasaisuutta.

Uutiskirjeet lähetetään käyttäen Mailgunin uutiskirjepalvelinta. Jokaisen lähetetyn uutiskirjeen jälkeen saamme ns. bounce-listan sähköpostiosoitteista, joihin sähköpostia ei ole pystytty toimittamaan. Mailgun on asettanut virheellisten osoitteiden raja-arvoksi 5 %, eli virheellisten osoitteiden ylittäessä tuon määrän per uutiskirjelähetys, saamme Mailgunilta huomautuksen rapautuneista yhteystiedoista. Tämä saattaa johtaa myös domainin tilapäiseen sulkemiseen.

Olemme rakentaneet työkalun, jolla asiakkaamme voivat helposti poistaa toimimattomat osoitteet HakosaloCRM:stä/viestintäryhmistä. Työkalu päivitettiin tuotantoon aiemmin tällä viikolla. On hyvä huomioida, että työkalulla voidaan poistaa vain Hakosalossa olevat, kortilliset tai uutiskirjeen ulkopuolisena vastaanottajana palveluun lisätyt, virheelliset osoitteet. Suosittelemme siis vahvasti sitä, että asiakkaamme poistavat tai korjaavat samalla toimimattomat osoitteet myös mahdollisista omista Excel-tiedostoistaan.

Domainin tilapäinen sulkeminen on varsin vakava toimenpide, ja se vaikuttaa suljettavan domainin lisäksi sekä Hakosaloon yleisesti että muihin uutiskirjeitä lähettäviin asiakkaisiimme. Tavoitteemme on saada bounce-rate mahdollisimman alas, noin 1-2 prosentin tienoille.


Toimimattomien osoitteiden muokkaus tai poisto

Uuden työkalun toimimattomien osoitteiden poistamiseen löydät klikaamalla Hakosalon päävalikosta kohtaa "Uutiskirje (beta)". Osioon on tullut uusi välilehti "Toimimattomat osoitteet".

Kun klikkaat välilehteä, näytölle avautuu lista virheellisistä sähköpostiosoitteista. Sivun oikeassa laidassa on jokaisen sähköpostiosoitteen kohdalla muokkaa tai poista -vaihtoehdot. Klikkaamalla poista, kyseisen henkilön kortilta poistetaan sähköpostiosoite; muita muutoksia henkilön kortille ei tehdä.

On hyvä huomata, että kaikki listalla olevat osoitteet eivät ole välttämättä virheellisiä, vaan palaute Mailgunista voi tulla esimerkiksi siitä syystä, että postilaatikko on ollut pitkään täynnä ja useampi lähetysyritys siihen on epäonnistunut, tai että vastaanottajan sähköpostin vastaanottoasetukset ovat niin tiukat, että ne eivät päästä uutiskirjeitä läpi. 

 
Päivitetty 9.9.2021