Alkavien yrittäjien raportointi uudistuu

Julkaistu 26.1.2021, päivitetty 26.5.2021
 

Alkavien yrittäjien osion uudistukset aloitettiin Dashboardilla ja raportoinnilla. Työt jatkuvat tammi-helmikuussa Alkavien yrittäjien osion yleisillä parannuksilla. 

Alkavien yrittäjien osioon on tuotu uutena ominaisuutena Dashboard. Se löytyy vasemman reunan valikosta nimellä Alkavat yrittäjät - dashboard. Alkuvaiheessa dashboardilla näkyy aktiviteettilistaus sekä kaksi graafia: perustetut yritykset ja alkavien yrittäjien määrä. Dashboardilta on pääsy uuteen automaattiseen raporttiin - se löytyy dashboardin oikeasta yläreunasta. Raportille on mahdollista antaa päivämäärärajaus sekä kuntarajaus. Mikäli kuntarajausta ei anna, tulee raportille luvut kaikista kannassanne olevista alkavista yrittäjistä päivämäärärajaus huomioiden. 

Raportilla on seuraavat tunnusluvut, ohessa selitteet mitä tunnusluvulla tarkoitetaan.

  • Uudet yritysideat: laskee yritysideat, joissa ensikäyntipäivämäärä on annetulla aikavälillä. 
  • Uudet alkavat yrittäjät: laskee alkavien yrittäjien määrän, joiden yritysidean ensikäyntipäivämäärä on annetulla aikavälillä. 
  • Uudet yritykset: laskee annetulta aikavälillä perustetut yritykset, joilta löytyy aktiviteetti yrityksen perustaminen. Tämä tarkoittaa siis yrityksiä, jotka on perustettu teidän perustamisneuvonnan kautta. 
  • Lähetteet: laskee tehtyjen lähetteiden määrän annetulta aikaväliltä. 
  • Asiakaskäynnit: Teidän on itse mahdollista määrittää, mitkä aktiviteetit haluatte laskettavan tähän lukuun. Ilmoittakaa ne Helpdeskiin, niin laitamme aktiviteetille niin sanotun tunnisteen päälle. Yleisesti asiakaskäynteihin halutaan laskettavan tapaamiset (etänä tai kasvotusten), mutta kirjaustavat vaihtelee organisaatioittain joten siksi olemme mahdollistaneet tämän tunnusluvun hienoisen räätälöinnin. Toiset organisaatiot haluavat laskea mukaan myös pitkät, yli 30 minuutin yhteydenotot, joten niidenkin mukaan ottaminen on mahdollista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos "yhteydenotto" -pääaktiviteettityyppiseen aktiviteettiin laitetaan ko. tunniste, lasketaan ne mukaan raportille, mikäli niiden kesto on 30 minuuttia tai yli. Huomioithan, että aktiviteetin tulee olla toteutunut-tilassa, jotta se näkyy raportilla. 
  • Uudet työpaikat: laskee annetulta aikaväliltä teidän kautta perustettujen yritysten työllistämisvaikutuksen. Mikäli luvut ovat tyhjät yrityksen perustaminen -aktiviteetilla, huomioidaan tässä laskennallinen keskiarvo, työllistää yrittäjiä = 1 ja työllistää vakituisia = 0.30. 
  • Maahanmuuttajataustaisuus: tiedolle on paikka alkavan yrittäjän kortilla. Maahanmuuttajataustaisista raportoidaan yleisesti lukumäärä (eli maahanmuuttajataustaiset alkavat yrittäjät, joiden yritysidean ensikäyntipäivämäärä on annetulla ajanjaksolla) sekä maahanmuuttajataustaisten alkavien yrittäijen perustamat yritykset (ja löytyy yrityksen perustaminen -aktiviteetti) annetulta aikaväliltä. 

Raportilla olevat jakaumat (sukupuoli, ikä, koulutus ym.) lasketaan alkavilta yrittäjiltä, joiden yritysidean ensikäyntipäivämäärä löytyy annetulta aikaväliltä. 

Raportille on tulossa jatkossa myös muista Hakosalon raporteista tuttu porautuvuus, eli pääsette suoraan kappalemäärää klikkaamalla kyseisen tunnusluvun listaukseen. 

Tässä yhteydessä ilmoitamme myös että arkistokäytössä olleen Yprekin käyttö päättyy 28.2.2021. 

 
Päivitetty 26.5.2021