« Edellinen | Seuraava »

Työllisyyspalveluiden uutisia Hakosalosta

Julkaistu 18.6.2021, päivitetty 21.6.2021
 

Hakosalo on kehittänyt asiakaskunnalta saadun palautteen ja toiveiden mukaisesti Työllisyyspalveluiden optioita kevään aikana. Tässä artikkelissa kerrotaan tarkemmin tästä kehitystyöstä ja luodaan myös katsausta tulevaisuuteen.

Kehitystyötä on tehty laajalla rintamalla, ja myös Työllisyyspalveluiden viisi peruskomponenttia ovat osaltaan olleet kehitystyön kohteena.

Viisi peruskomponenttia:

 1. Työhakija
 2. Aktiviteetit
 3. Asiakkuudet
 4. Toimenpiteet (Palvelut)
 5. Työpaikat

Viiden peruskomponentin osalta myös ohjesivuja on päivitetty. 

Työnhakijan kortti

Työnhakijan korttia on uudistettu vastaamaan paremmin työllisyyspalveluiden moninaisiin vaatimuksiin. Kortti on jaettu seuraaviin välilehtiin.

 • Pääsivu
 • Osaaminen ja kokemus
 • Arvioinnit ja suunnitelmat
 • Työllistyminen ja suosittelut
 • Aktiviteetit
 • Liitteet

Pääsivu

Pääsivu antaa nopean tilannekuvan työnhakijan tilanteesta. Mitkä asiakkuudet ja toimenpiteet on käynnissä sekä näiden historiatieto. Lisäksi pääsivulta löytyy mm. työllisyyteen liittyvää tietoa sekä tiedot tulevista ja menneistä aktiviteeteista (tapaamiset, puhelut, sähköpostit).

Osaaminen ja kokemus

Välilehdelle on koottu tietoa työnhakijan osaamisesta ja kokemuksesta. Virkailija voi syöttää tietoa suoraan järjestelmään, tai työnhakija voi syöttää tietonsa itse (kts. Työnhakijan itsepalvelu). Osaamistietojen luokitteluja ym. valintoja on uudistettu ja ne ovat yhtenäisiä mm. työpaikkatietojen kanssa, jolloin ns. mätsäys on helpompaa.

Välilehdelle voidaan koota myös työkokemukseen ja koulutukseen liittyvät tiedot. 

Jatkossa Osaaminen ja kokemus sisältää myös Taitosanat. Taitosanat ovat sanoja, joita tekoäly generoi automaattisesti työnhakijan osaamisen kuvauksesta, luokitteluista, kokemuksesta ja cv:stä. Taitosanoja voidaan myös muokata lisäämällä tai poistamalla niitä.

Taitosanoihin perustuen tekoäly myös suosittelee sopivia työpaikkoja ja koulutuksia työnhakijalle.

Taitosanat ja suositukset on lisämaksullinen palvelu, joka tuotetaan yhdessä Hakosalon kumppanin kanssa.

Arvioinnit ja suunnitelmat

Välilehdeltä löytyy mm. seuraavat arvioinnit:

 • Työnhakijan täyttämät Kykyviisarit
 • Työnhakijan oma palvelutarpeen arviointi
 • Virkailijan laatima palvelutarpeen arviointi

sekä seuraavat suunnitelmat:

 • Työllistämissuunnitelma
 • Aktivointisuunnitelma
 • Kotouttamissuunnitelma
 • Muu suunnitelma

Työllistyminen ja suosittelut

HakosaloCRM-järjestelmään voi kirjata työpaikkoja, joihin työnhakijat voivat työllistyä. Työllistymiset tehdään joko päättämällä Asiakkuus (työllistyminen avoimille työmarkkinoille) tai lisäämällä uusi Toimenpide, kuten Palkkatuki.

Nämä työllistymiset näkyvät työnhakijan kortilla omalla välilehdellään. Samalla välilehdellä näkyy myös tiedot siitä mihin työpaikkoihin työnhakijaa on esitelty tai haastateltu.

Välilehden oikeassa palstassa näkyy työpaikka- ja koulutussuositukset. Ominaisuus on lisämaksullinen palvelu ja se sisältää tekoälyn tuottamia suosituksia.

 

Kykyviisari

Kaikilla HakosaloCRM-järjestelmän Työllisyyspalvelut-asiakkailla on mahdollisuus ottaa TTL:n Kykyviisari käyttöön järjestelmän kautta. Kykyviisarin vastaukset kirjautuvat automaattisesti työnhakijan kortille.

Itsepalvelu (Taitotaulu)

Lisäksi kaikilla Työllisyyspalvelut -asiakkailla on mahdollista ottaa käyttöön Työnhakijan itsepalvelu. 

Järjestelmän Ohjauspaneelista löytyy organisaatiokohtainen linkki, jonka asiakasorganisaatiot voivat tallentaa omille verkkosivuilleen tai muutoin jakaa työnhakijoille.

Itsepalveluun kirjaudutaan vahvalla tunnistautumisella (mobiilivarmenne, avainlukulista).

Kun työnhakija muokkaa tietojaan Itsepalvelussa, näkyy muutokset välittymästä myös virkailijalle HakosaloCRM-järjestelmässä. Käytännössä siis työnhakija näkee itsepalvelussa samat tiedot kuin virkailija omissa näkymissään.

Työnhakijan itsepalvelu sisältää mm. seuraavia toimintoja:

 • Henkilötiedot
 • Osaamistiedot
 • Palvelutarpeen oma-arviointi
 • Suunnitelmat
 • Työhistoria
 • Koulutushistoria
 • Työhakemus ja CV
 • Työ- ja koulutussuositukset
 • Kykyviisari
 • Viestintä

Itsepalvelu sisältää Taitotaulun

Työnhakijan itsepalvelu sisältää Taitotaulun, jossa työnhakija voi ylläpitää omia osaamis- ja taitotietojaan. Taitotauluun voidaan syöttää luokittelutietoja, vapaamuotoisia kuvauksia osaamisesta, tallentaa cv ja ylläpitää koulutus- ja työhistoriaa.

Taitotaulu sisältää myös lisämaksullisen tekoälyominaisuuden. Tekoäly generoi työnhakijan syöttämien tietojen perusteella taitosanoja. Työnhakija voi ylläpitää omaa taitotasojen listaansa poistamalla tai lisäämällä niitä.

Taitosanoihin perustuen tekoäly palauttaa työpaikka- ja koulutussuosituksia.

Työnhakijan itsepalvelusta löytyy Taitotaulu

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan ominaisuuksien määrittelytyö on käynnissä. Järjestelmä sisältää kuntouttavan työtoiminnan osalta mm. kalenteriin perustuvan suunnittelutyökalu mm. työpajoihin. Samoin läsnäolijat ja poissaolot voidaan kirjata. Asiakkaat voivat jatkossa myös itse ilmoittaa poissaoloistaan.

Kuntouttavan työtoiminnan ominaisuudet valmistuvat syksyn aikana.

 

Kysy lisää ominaisuuksista, 

Tuomas Hautala, tuomas.hautala@hakosalo.fi,  040 – 510 122

 
Päivitetty 21.6.2021