Aktiviteetin tiedottaminen sähköpostilla järjestelmän käyttäjille

Julkaistu 3.9.2019
 

Kun järjestelmään kirjataan aktiviteettia, voi tiedot aktiviteetista lähettää tiedoksi muille järjestelmän käyttäjille. Aikaisemmin sähköpostiviestin pystyi lähettämään vain kohdassa "Oma henkilöstö" oleville käyttäjille. Tämä toiminto löytyy edelleen kohdasta Osallistujat (järjestelmä lähettää sähköpostin aktiviteetin omalle henkilöstölle).

Tämän lisäksi saattaa olla tarvetta jakaa aktiviteetin tiedot myös sellaisille käyttäjille, jotka eivät ole olleet osallisina aktiviteettin. Tämä mahdollisuus on lisätty kohtaan Tiedotus oheisen kuvan mukaisesti. Lähetyksen voi valita kohdistumaan yksittäisiin käyttäjiin tai käyttäjäryhmiin. Järjestelmä karsii pois tuplat, mikäli omassa henkilöstössä (jos tiedotus omalle henkilöstölle on päällä), käyttäjissä ja käyttäjäryhmissä on samoja henkilöitä.  

Sähköpostiviesti lähtee, kun aktiviteetti tallennetaan.

 
Päivitetty 3.9.2019