Uutiskirjeen kehitystä, maaliskuu 2020

Julkaistu 15.3.2020
 

Alla tietoa maaliskuun aikana uutiskirjeeseen tehdystä kehitystyöstä.

SISÄLTÖ
 

 • Uutiskirjeen kopiointi
 • Rivivälin nollautumisen korjaus
 • ALT-teksti kuvalle
 • Uutiskirjeen lähetys useaan kertaan
 • Uutiskirjeen lähetysosoitteen vaihtaminen
 • Ulkopuolisten sähköpostiosoitteiden lisääminen vastaanottajaksi
 • Uutiskirjeen peruutuslogiikan parannus
 • Uutiskirjeen tilauslomake linkitettäväksi nettisivuille
 • Termimuutos "Uutiskirjeryhmä" > "Uutiskirjekansio"
 • Logo uutiskirjekansiolle
   

Uutiskirjeen kopiointi

Uutiskirjeen voi nyt kopioida pohjaksi uudelle uutiskirjeelle. Kopiointi on mahdollista myös eri uutiskirjekansioiden välillä. Voit hyödyntää kopiointia erimerkiksi niin, että luot jokaiseen uutiskirjekansioon oman graafisen ilmeen ja rakenteen sisältävän uutiskirjeen, jota kopioit pohjaksi muille kansion uutiskirjeille.

Rivivälin nollautumisen korjaus

Uutiskirjeen editointipuolella vaivannut riviväliasetuksen nollautuminen elementtiä klikatessa on korjattu.

ALT-teksti kuvalle

Kuvan lisäykseen on lisätty mahdollisuus antaa kuvalle ALT-teksti (kuvan tekstivaste). ALT-tekstillä kerrotaan kuvan sisällöstä niille käyttäjille, jotka eivät jostain syystä pysty näkemään itse kuvaa. 

Uutiskirjeen lähetys useaan kertaan

Uutiskirjeen voi lähettää nyt useaan kertaan ja myös niin, että se lähtee vain sellaisille vastaanottajille, jotka eivät ole sitä vielä aiemmin saaneet.

Uutiskirjeen lähetysosoitteen vaihtaminen

Uutiskirjeen lähetykseen on lisätty kenttä, jossa voi halutessaan vaihtaa lähettäjän sähköpostiosoitetta.

Ulkopuolisten sähköpostiosoitteiden lisääminen vastaanottajaksi

Uutiskirjeen lähetykseen on lisätty kenttä, johon voi syöttää "Ulkopuolisia vastaanottajia". Nämä vastaanottajat ovat lähetyskohtaisia, eivätkä vaikuta uutiskirjeen oletusvastaanottajiin (jotka periytyvät uutiskirjekansiolta).

Uutiskirjeen peruutuslogiikan parannus

Uutiskirjeen peruutuksessa voi nyt hallita kaikkia uutiskirjetilauksiaan. Linkki hallintasivulle löytyy jokaisen uutiskirjeen lopusta. Jos tilaajalla on henkilökortti HakosaloCRM:ssä, menee hänen kortilleen tieto kaikista peruutuksista ja tilauksista.

Uutiskirjeen tilauslomake linkitettäväksi nettisivuille

Uutiskirjeen tilauslomakkeen toiminta on korjattu. Lomakkeen voi linkittää esimerkiksi nettisivuille. Jos tilaajan sähköposti löytyy jo ennestään HakosaloCRM:stä, kirjautuu tieto tilauksesta hänen kortillensa automaattisesti.

Termimuutos "Uutiskirjeryhmä" > "Uutiskirjekansio"

Termi "Uutiskirjeryhmä" on vaihdettu kuvaavammaksi koettuun "Uutiskirjekansio"-termiin. Uutiskirjeosion toiminta perustuu siihen, että ensin luodaan uutiskirjekansiot (esimerkiksi kohderyhmän perusteella) ja sen jälkeen kansioihin luodaan uutiskirjeitä. Vastaanottajalistat ja tilaajat ovat kansiokohtaisia. Eli kun käyttäjä tilaa "uutiskirjeen", tilaa hän käytännössä tietyn kansion sisällön.

Logo uutiskirjekansiolle

Uutiskirjekansiolle voi nyt antaa myös yhden tai useamman logon, joita tullaan myöhemmin käyttämään esimerkiksi uutiskirjearkistossa yms. Tällä hetkellä logot näkyvät jo uutiskirjetilausten hallintasivulla.

 
Päivitetty 15.3.2020