HakosaloCRM ja yrityspalvelut

Julkaistu 22.2.2023, päivitetty 22.5.2023
 

Hakosalo ekosysteemi

Hakosalo on erikoistunut tuottamaan kuntien elinvoima- ja työllisyyspalveluiden vaatimuksiin soveltuvia ohjelmistoratkaisuja. Pitkän kokemuksensa myötä se tuntee hyvin kunnallisen toimintaympäristön. 

Roolipohjainen lähestymistapa mahdollistaa yhden järjestelmän käytön eri toimijoiden kesken niin että sensitiivinen tieto voidaan salata. Esimerkiksi järjestelmään kirjatut työnhakijat näkyvät vain työllisyyspalvelut-roolissa oleville käyttäjille.

Hakosalon kumppanuuksien myötä jokaiselle ekosysteemin osa-alueelle löytyy alansa parhaat digitaaliset ratkaisut, jotka integroituvat Hakosalo-järjestelmään. Kumppanuuksien myötä Hakosalo voi keskittyä omaan ydinosaamiseensa.

Yrityspalveluiden tukena

Kunnallisten organisaatioiden asiakkuudenhallinnan tarpeet poikkeavat tyypillisistä yritysten CRM-tarpeista. Hakosalo on toimittanut vahvaan toimialaosaamiseensa perustuen jo 20 vuoden ajan ratkaisuja kunnille, kaupungeille ja kehittämisyhtiöille.

Hakosalon ratkaisuja kehitetään jatkuvasti huomioiden toimialan tarpeet. Yritystietojen jatkuva päivittäminen mahdollistaa ajantasaiset tiedot. Näin oikeille henkilöille voidaan kirjata nopeasti aktiviteetteja, kuten tapaamisia, puheluita ja sähköposteja vaikka käyttäjän älypuhelimella.

Hakosalo yhdistää asiakashallinnan käyttäjäorganisaation markkinointiin, jolloin palvelupyynnöt saadaan suoraan järjestelmään. Toimialakohtaiset palvelupyynnöt mahdollistavat tehokkaan raportoinnin ja vaikuttavuuden arvioinnin. 

Pääominaisuudet

 • Yrityspalvelut-dashboard
 • Yritys- ja henkilöhaku
 • Etusivun käyttäjäkohtainen muokkaus
 • Dashboard-näkymät aiheen mukaan
 • Yritys- ja henkilökortit
 • Yritystietojen tuontirajapinta
 • Uusien ja  lakanneiden yritysten tuonti
 • Aktiviteettien kirjaus ja salaus
 • Live-raportoinnit
 • Raporttigeneraattori
 • Dynaamiset luettelot
 • Palvelupyynnöt
 • Palvelualueet
 • Viestintäryhmät
 • Ulkoiset lomakkeet
 • Sähköposti-integraatio
 • Kyselytyökalu

Yritys- ja palveluhakemisto

Yritys- ja palveluhakemisto on julkinen verkkopalvelu, joka sisältää alueen yritysten perustiedot sekä palveluhakemiston. Palvelun tietosisältö tuotetaan Hakosalo-järjestelmästä, jolloin yritystietoa ei tarvitse ylläpitää useassa eri järjestelmässä. 

Tieto päivittyy järjestelmään monikanavaisesti. Perustietojen tuonnin jälkeen uudet ja lakanneet alueen yritykset sekä virallisissa rekistereissä muuttunut yritystieto päivittyy järjestelmään automaattisesti. Myös yritykset itse voivat korjata ja päivittää tietojaan esimerkiksi älypuhelimella. 

Hakosalon hakemistoja käytetään Suomessa jo yli 200 kunnan alueella.

 • Yrityshakemisto
 • Palveluhakemisto
 • Monipuoliset yritys- ja palveluhaut
 • Graafit (Liikevaihtoluokat, kokoluokat, perustetut, lakanneet)
 • Kartta
 • Esitäytetty tietojen päivityslomake
 • Uusien ja lakanneiden yritysten tuontityökalu
 • Näkyvyys hakemistossa (Kyllä/Ei)
 • Palveluhakemiston automaattinen generointi 
 • Graafinen ulkoasu asiakkaan ohjeistuksen mukaisesti
 • Mahdollisuus päivityspyynnön lähettämiseen tekstiviestillä ja sähköpostill

Lisätietoa:

Ota yhteyttä Hakosaloon

 
Päivitetty 22.5.2023