Alkavat yrittäjät -osion kehitystyötä

Julkaistu 21.2.2023, päivitetty 22.5.2023
 

Alku vuoden aikana on tehty perustamisneuvontaan liittyvää laajaa kehitystyötä. Alkavan yrittäjien palvelut sisältävät monipuolisesti erilaisia käyttötapauksia. Niiden määrittely on ollut keskeisessä roolissa kehitystyötä tehtäessä.

Käyttötapaukset

Verkkosivuilta löytyy perustamisneuvonnan käyttötapauksia, joiden määrittelyn myötä kirjauskäytäntöjä pyritään yhdenmukaistamaan. Tämä on edellytys mm. toimivalle raportoinnille. Käyttötapauksia päivitetään sitä mukaa, kun uusia tulee ilmi.

Perustamisneuvonnan käyttötapaukset

 

Aktiviteettien kirjaaminen

Kevään aikana perustamisneuvonnan aktiviteettien kirjauskäytäntö muuttuu. Uudistuksen tarkoituksena on selkeyttää kirjaamista, jotta mm. raportointi voidaan toteuttaa toimivalla tavalla.

Jatkossa tulee ainoastaan yksi raportoitava aktiviteettityyppi: Asiakasneuvonta

Kun asiakasneuvonnan kirjaa, voidaan sille määritellä seuraavat tarkenteet:

·        Tapaaminen toimistolla

·        Tapaaminen asiakkaan luona

·        Etätapaaminen

·        Puhelu (raportoitava)

·        Sähköposti (raportoiva)

·        StarttiPlus

·        Toimiva yritys

Käyttäjän voi myös kirjata muita aktivteettityyppejä, mutta ne eivät nouse asiakasneuvontaraporttiin.

 

LiveRaportointi

Perustamisneuvonnan LiveRaportointi sisältää valmiita raportteja, jotka päivittyvät automaattisesti sitä mukaa, kun järjestelmää käytetään: LiveRaportointi

 

Laajennettu mätsäystyökalu (muu Suomi)

Alkavan yrittäjän ja alueelle perustettujen yritysten mätsäystä on laajennettu niin, että järjestelmän alkavia yrittäjiä voi mätsätä koko Suomen perustettuihin yrityksiin. Laajennettu mätsäys

 

Lähete-toiminnallisuus

Lähetteen toiminnallisuuksia on parannettu ja käyttöä helpotettu. Ohjauspanelissa voi mm. lisätä lähetteen vakiotekstin. Lähete

 
Päivitetty 22.5.2023