Tekoäly ehdottaa työnhakijoille työpaikkoja

Julkaistu 20.2.2023, päivitetty 22.5.2023
 

Oulun seudun Työllisyyskokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen.

Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.

Kokeiluissa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet.

Kokeilussa vahvistetaan kuntien roolia työllisyys- ja elinkeinopalveluiden tuottamisessa ja tavoitellaan vahvempaa vaikuttavuutta sovittamalla yhteen valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja.                

Hakosalo osaamisen ja kohtaannon työkaluna

Hakosaloa hyödynnetään Oulun seudun kuntakokeilussa ensisijaisesti osaamisen ja kohtaannon edistämisessä. Hakosalo täydentää käytössä olevia kuntakokeilun järjestelmiä.

-Hakosalon hyödyntämisen fokus Oulun seudun kuntakokeilussa on siihen integroiduissa Taitotaulussa ja Kykyviisarissa, joiden itsenäiseen käyttöön asiakkaita pyritään ohjaamaan, ja tarvittaessa myös antamaan opastusta palvelun käytössä, kuntakokeilun projektipäällikkö Marjo Pekkonen kertoo.

-Myös tiedolla johtamista ja siihen liittyvää tilastoaineiston keräämistä sekä sen analyysiä kehitetään kuntakokeilussa PowerBI-alustaa hyödyntäen, projektikoordinaattori Tuomas Koskela toteaa.

Tekoäly tuottaa työpaikka- ja koulutussuosituksia

-Oulun seudun kokeilussa yhdistää monta Hakosalolle keskeistä elementtiä. Pyrimme edistämään yritysneuvonnan ja työllisyyden välistä vuorovaikutusta, jolloin voidaan tuottaa tehokkaampia alueellisia elinvoimapalveluita, toimitusjohtaja Jouni Hakosalo näkee.

Myös Hakosalon vahva kumppanuusohjelma näkyy Oulun seudun kokeilussa. Porilainen Headai vastaa Hakosalon hyödyntämästä tekoälystä, joka rouhii työpaikka- ja koulutussuosituksia työnhakijoiden osaamistietoja hyödyntäen.

-Lisäksi pystymme tuottamaan arvokasta dataa elinvoimatyön kehittämisen tueksi. Tavoitteena on jatkossa kartoittaa yritysten osaamistarpeita, jolloin voidaan mm. suunnitella alueen koulutustarjontaa, liiketoimintajohtaja Tuomas Hautala valottaa tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Lisätietoa Oulun seudun kuntakokeilusta: https://www.businessoulu.com/hakosalo

__

Kuntakokeilussa on mukana Oulun seudun kahdeksan kuntaa: Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä

Toimijaverkostoon kuuluvat eri kuntien työllisyyspalveluiden ja johdon lisäksi ensisijaisesti Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, kuntien sosiaali-, terveys-, sivistys- ja koulutusorganisaatiot, Kela (Pohjoinen vakuutuspiiri), yksityiset palveluntuottajat, järjestöt, yhdistykset ja hankkeet (mm. Maahanmuuttajien Osaamiskeskus, Oulu)


Lisätietoa:

Ota yhteyttä Hakosaloon

 
Päivitetty 22.5.2023