Verovelkatodistus pakolliseksi

Julkaistu 16.4.2020
 

Kuntaliiton / TEMin linjauksen mukaisesti kaikille hakijoille tulee verovelkatodistus pakolliseksi.

Hakosalo lisää myös muut liitteet pakollisiksi kentiksi. Päivitys pyritään tekemään tämän päivän (16.4.) aikana.

Liitteille omat pakolliset kentät

TEMin uusimman hakemusohjeistuksen mukaisesti liitekäytäntöjä muutetaan. Järjestelmään tulee kolme pakollista liitekenttää.

"Lisäksi avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen. Hakemuksessa hakijaa pyydetään vakuuttamaan, että yritystoiminta on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen  tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus. Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote). Lisäksi hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen verovelkatodistus ja mikäli yrityksellä on verovelkaa, tulee hakemukseen liittää  verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019"

Verovelkatodistuksen voi hankkia OmaVero-palvelusta tilaamalla todistuksen ja lataamalla todistuksen välittömästi palvelusta.

Ohjeet: https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/asioi-verkossa/verovelkatodistuksen-tilaaminen/

 
Päivitetty 16.4.2020