Hakosalo tarjoaa monipuoliset työkalut kotoutumiseen

Julkaistu 19.2.2023, päivitetty 22.5.2023
 

Hakosalo-järjestelmä sisältää roolipohjaisen oman osion Kotouttamisen hallintaan. Näin ollen tämä osio ja järjestelmään kirjatut kotoutujat näkyvät vain niille käyttäjille, joilla on kotouttaminen-rooli päällä.

Järjestelmä sisältää mm. Työ- ja elinkeinoministeriön laatimien kotouttamislomakkeiden mukaiset tiedot, jolloin kotouttamiseen liittyviä tehtäviä voidaan suorittaa ministeriön vaatimusten mukaisesti: Kotoutumisen lomakkeet

Huom! Kotoutuja voidaan kopioida myöhemmin osaamis- ja kokemustietoineen järjestelmässä työnhakijaksi, mikäli hän siirtyy työnhakija-asiakkaaksi.

Hakosalo sisältää seuraavat kotoutumisen ominaisuudet

 • Kotoutujan tiedot (nimi- ja yhteystiedot, kansalaisuus, asiointikieli jne.)
 • Sovittujen tehtävien hallinta
 • Kotoutumistiedot (perhe-, toimentulo-, asunto-, arki-, tarvetiedot)
 • Osaaminen (kielitaito, muu osaaminen, harrastukset, aikaisemmat työpaikat, koulutukset jne.)
 • Alkuhaastattelu
  • Oleskelutiedot
  • Perhe- ja sosiaaliset suhteet
  • Elämäntilanne
  • Arki
  • Toimeentulo
  • Terveys
  • Taidot
 • Palvelutarpeen arviointi (virkailija)
 • Arjen sujuvuuden arviointi
 • Kotoutumissuunnitelmat
 • Tavoitteet ja toimet
 • Aktiviteetit (tapaaminen, puhelu, sähköposti)
 • Dokumentit

Järjestelmää hyödynnetään monipuolisesti

Asiakkaat käyttävät Hakosaloa monipuolisesti kotoutumisen hallinnassa. Porin kaupunki tallentaa järjestelmään kansalaisuudeltaan hyvin kirjavaa kotoutujien joukkoa, Siilinjärvellä keskitytään ukrainalaisiin kotoutujiin.

Varkaudessa järjestelmään kirjataan pieniä tehtäviä, joita kotoutujien kanssa on sovittu. Näin tehtävien toteutumista voidaan seurata.

Hakosaloa voidaan käyttää myös yhteistyössä työllisyyspalveluiden ja kotoutumispalveluiden kesken. Tekoäly auttaa löytämään kotoutujille sopivia työpaikkoja ja koulutusmahdollisuuksia.


Lisätietoa:

Ilmoittaudu Kotoutuminen-webinaarin

Ota yhteyttä Hakosaloon

 
Päivitetty 22.5.2023