Täältä löydät ohjeita yksinyrittäjien koronatukihakemusten käsittelyyn

Julkaistu 16.4.2020
 

Ohjeet rooleittain

Käytön aloittaminen - Hakosaloon kirjautuminen, käyttöä nopeuttavat etusivun widgetit, salasanan vaihto

Leevi Luonnos - Hakemusluonnosten tarkistus ja käsittelijöille siirtäminen

Kaija Käsittelijä - Hakemusluonnosten käsittely ja mahdollinen puolto

Pirjo Päättäjä - Käsiteltyjen hakemusten tarkistus ja hyväksyminen / hylkääminen / tarkennuksen vaatiminen

Pekka Pääkäyttäjä - Sopimusten vienti CSV-muodossa maksatukseen

Tiedotteet

Uusimmat tiedotteemme aiheesta löydät Ajankohtaista-widgetistä, jonka voit asettaa näkyviin myös HakosaloCRM-järjestelmän etusivulle (kirjautumisen jälkeen oikean alakulman Muokkaa etusivua -painikkeesta). 

Ajankohtaista

Helmikuussa Hakosalon kehitystiimin pöydällä oli isot kokonaisuudet: Hanketoiminto, Hakemuspalvelu ja Työllisyyspalveluiden Kykyviisari. Nämä isot projektit olivat kaikki loppusuoralla helmikuussa.  Hankehallinta saatiin lähes valmiiksi helmikuun aikana - hankehallinnan ydinominaisuudet, kuten yritysten lisääminen hankkeelle, aktiviteetin korvamerkitseminen hankkeelle ja hankevaiheiden merkitseminen saatiin valmiiksi. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu hankeluettelo sekä hankkeet kokoava dashboard. Hankkeiden lisäksi kokonaisuus tukee erilaisten projektien (kuten sijoittumiscasen) kirjaamista vastaavalla tavalla. Päätimme lisäksi mahdollistaa myös projektien salaamisen, työt tämän osalta jatkuvat vielä maaliskuun ensimmäisen viikon aikana. Hankehallinta julkaistaan laajemmalle joukolle lähiaikoina.  Dynaamisen Hakemuspalvelun ohjelmointi eteni suunnitelmien mukaan helmikuussa, ja ensimmäiset organisaatiot ovat ottaneet Hakemuspalvelun käyttöön. Teemme palveluun vielä viimeisiä viilauksia maaliskuun ensimmäisellä viikolla. Myös Hakemuspalvelu julkaistaan laajemmalle joukolle lähiaikoina.  Helmikuussa saimme useammalle asiakkaalle käyttöön uuden Uutiskirje-editorin. Käyttökokemusten myötä teimme vielä korjauksia ja parannuksia editoriin. Kehitys jatkuu maaliskuun alun aikana.  Suurin kehityspyrähdys tehtiin Työllisyyspalveluiden Kykyviisari-palveluun. Helmikuun lopulla saimme Kykyviisari-palvelun jo testiin Hakosalon käyttäjille, ja maaliskuun ensimmäisellä viikolla Kykyviisarin käyttö mahdollistetaan Työllisyyspalveluidemme käyttäjien työnhakija-asiakkaille. Hakosalon Kykyviisari täytetään tunnistautumalla pankkitunnuksin, ja tulokset tulevat näkyviin Hakosalon työnhakijan kortille. Mikäli työnhakijalta ei vielä löydy korttia järjestelmästä, generoidaan se automaattisesti Kykyviisarin perusteella. Kykyviisari näyttelee isoa osaa maaliskuussa alkaneessa työllisyyden kuntakokeilussa ja jatkossa Hakosalon työnhakijan kortilta työllisyyspalveluiden käyttäjä voi vertailla työnhakijan Kykyviisari-vastausten kehitystä. 
Saamamme käyttäjäpalautteen perusteella muutimme sähköposti-integraation kautta luotavan aktiviteetin muodostusta. Aiemmin CRM:ssä aktiviteetin otsikkona näkyi sähköpostin aihe-kentässä ollut teksti. Koska aktiviteetin otsikkoteksti näkyy roolirajojen yli, on palautteen perusteella sähköpostin aihe otettu pois aktiviteetin otsikosta.  Jatkossa sähköposti-integraation avulla luotavan aktiviteetin otsikkona on "Sähköposti" ja sähköpostin aihe-teksti on siirretty kuvaus-kenttään. Itse sähköpostin teksti tulee edelleen lisäteksti-kenttään. 
Vuoden vaihteen jälkeen työt jatkuivat muutaman ison kokonaisuuden ympärillä. Elinkeinopuolelle on tulossa alkuvuoden aikana kaksi uutta palvelua: Hanketoiminto ja Hakemuspalvelu. Työt jatkuivat tammikuussa näiden tiimoilta. Ohjelmoijien näppäimistöllä on tammikuun aikana ollut lisäksi Työllisyyspalveluihin tulossa oleva Kykyviisari, Uutiskirje sekä Alkavien yrittäjien osion kehitystä.  Tammikuun ensimmäisten työpäivien aikana tehtiin vielä viimeisiä ulkoasullisia viilauksia Kyselytyökaluun. Työkalu on nyt käytössä ensimmäisillä asiakkailla ja ensikokemukset ovat olleet rohkaisevia. Kuten aiemminkin, työkaluun tehdään tarvittaessa parannuksia ja uusia ominaisuuksia matkan varrella. Julkaisemme uuden Kyselytyökalun laajemmalle joukolle lähiaikoina. Hanketoiminnon tekeminen sujui hyvin tammikuussa, ja odotamme Hankehallinnan valmistuvan helmikuun aikana. Tiedotamme tästä lisää kun toiminto on käyttöönotettavissa.  Viime vuonna toteutimme Yksinyrittäjien tukihakemuspalvelun ja saimme siitä runsaasti hyvää palautetta. Tämän seurauksena olemme kehitelleet dynaamista Hakemuspalvelua, jolla organisaatio voi itse luoda haluamiaan lomakkeita ja käsitellä niitä HakosaloCRM:ssä. Hakemuspalveluun mahdollistetaan myös vahva tunnistautuminen kevään aikana. Julkaisemme Hakemuspalvelun lähiaikoina. Tammikuussa teimme töitä myös Alkavien yrittäjien tiimoilta. Osioon tuotiin oma Dashboard, josta pääsee uuteen Alkavien yrittäjien raporttiin. Voit lukea lisää raportista aiemmasta tiedotteestamme. Raporttiin tehdään vielä hienosäätöä helmikuun alkupuolen aikana. Alkavien yrittäjien osalta saimme myös muutamia pienempiä uudistuksia, kuten dashboardille henkilöhaun sekä automatiikkaa siihen, kun Alkavasta yrittäjästä luodaan yrityksen perustamisen yhteydessä yrityksen henkilön kortti järjestelmään. Jatkossa Alkavan yrittäjän kortille kirjatut tiedot (esim. sähköposti, puhelinnumero, osoite) tuodaan yrityksen henkilön kortille, mikäli näitä tietoja ei ole tullut PRH:lta yritystiedon mukana. Lisäksi korjasimme PRH-tuonnin tiimoilta ilmenneen virheen mätsäykseen liittyen ja toimme Alkavan yrittäjän kortille toinen nimi -kentän.   Tammikuun lopussa saimme ensimmäisille asiakkaille käyttöön Uutiskirjetyökalun uuden editorin. Kokemukset ovat olleet hyviä ja jatkamme helmikuun alkupuolella palautteen perusteella tulleita parannuksia ja korjauksia. Kehityssprintin jälkeen julkaisemme uuden työkalun.  Maaliskuun alussa alkaa työllisyyden kuntakokeilu, jossa Hakosalo on vahvasti mukana. Kuntakokeilun tiimoilta kiinnostus Kykyviisariin on ollut suurta, ja päätimmekin jo viime vuonna mahdollistaa Kykyviisarin integroinnin HakosaloCRM:än. Kehitystyö Kykyviisarin tiimoilta eteni hyvin tammikuussa ja työt jatkuvat vielä helmikuun aikana. Kykyviisari on ulkoinen sivusto, jolle työnhakija tunnistautuu pankkitunnuksin. Siellä hän täyttää itsearvion omasta työ- ja toimintakyvystään ja tuloksia voidaan tarkastella HakosaloCRM:ssä. Lisää Kykyviisarista voit lukea Työterveyslaitoksen sivustolta.
Alkavien yrittäjien osion uudistukset aloitettiin Dashboardilla ja raportoinnilla. Työt jatkuvat tammi-helmikuussa Alkavien yrittäjien osion yleisillä parannuksilla.  Alkavien yrittäjien osioon on tuotu uutena ominaisuutena Dashboard. Se löytyy vasemman reunan valikosta nimellä Alkavat yrittäjät - dashboard. Alkuvaiheessa dashboardilla näkyy aktiviteettilistaus sekä kaksi graafia: perustetut yritykset ja alkavien yrittäjien määrä. Dashboardilta on pääsy uuteen automaattiseen raporttiin - se löytyy dashboardin oikeasta yläreunasta. Raportille on mahdollista antaa päivämäärärajaus sekä kuntarajaus. Mikäli kuntarajausta ei anna, tulee raportille luvut kaikista kannassanne olevista alkavista yrittäjistä päivämäärärajaus huomioiden.  Raportilla on seuraavat tunnusluvut, ohessa selitteet mitä tunnusluvulla tarkoitetaan. Uudet yritysideat: laskee yritysideat, joissa ensikäyntipäivämäärä on annetulla aikavälillä.  Uudet alkavat yrittäjät: laskee alkavien yrittäjien määrän, joiden yritysidean ensikäyntipäivämäärä on annetulla aikavälillä.  Uudet yritykset: laskee annetulta aikavälillä perustetut yritykset, joilta löytyy aktiviteetti yrityksen perustaminen. Tämä tarkoittaa siis yrityksiä, jotka on perustettu teidän perustamisneuvonnan kautta.  Lähetteet: laskee tehtyjen lähetteiden määrän annetulta aikaväliltä.  Asiakaskäynnit: Teidän on itse mahdollista määrittää, mitkä aktiviteetit haluatte laskettavan tähän lukuun. Ilmoittakaa ne Helpdeskiin, niin laitamme aktiviteetille niin sanotun tunnisteen päälle. Yleisesti asiakaskäynteihin halutaan laskettavan tapaamiset (etänä tai kasvotusten), mutta kirjaustavat vaihtelee organisaatioittain joten siksi olemme mahdollistaneet tämän tunnusluvun hienoisen räätälöinnin. Toiset organisaatiot haluavat laskea mukaan myös pitkät, yli 30 minuutin puhelut, joten niidenkin mukaan ottaminen on mahdollista.  Uudet työpaikat: laskee annetulta aikaväliltä teidän kautta perustettujen yritysten työllistämisvaikutuksen. Mikäli luvut ovat tyhjät yrityksen perustaminen -aktiviteetilla, huomioidaan tässä laskennallinen keskiarvo, työllistää yrittäjiä = 1 ja työllistää vakituisia = 0.30.  Maahanmuuttajataustaisuus: tiedolle on paikka alkavan yrittäjän kortilla. Maahanmuuttajataustaisista raportoidaan yleisesti lukumäärä (eli maahanmuuttajataustaiset alkavat yrittäjät, joiden yritysidean ensikäyntipäivämäärä on annetulla ajanjaksolla) sekä maahanmuuttajataustaisten alkavien yrittäijen perustamat yritykset (ja löytyy yrityksen perustaminen -aktiviteetti) annetulta aikaväliltä.  Raportilla olevat jakaumat (sukupuoli, ikä, koulutus ym.) lasketaan alkavilta yrittäjiltä, joiden yritysidean ensikäyntipäivämäärä löytyy annetulta aikaväliltä.  Raportille on tulossa jatkossa myös muista Hakosalon raporteista tuttu porautuvuus, eli pääsette suoraan kappalemäärää klikkaamalla kyseisen tunnusluvun listaukseen.  Tässä yhteydessä ilmoitamme myös että arkistokäytössä olleen Yprekin käyttö päättyy 28.2.2021. 
Yksinyrittäjien tukihakemusten raportoinnista on virinnyt viime päivinä runsaasti keskustelua. Raportoinnin määräpäivät lähestyvät, ja tarkempi ohjeistus tuli aiemmin tällä viikolla. Tässä vielä tiivistetysti palvelut, joita Hakosalo tarjoaa Yksinyrittäjien tukihakemusten raportoinnin tiimoilta.    Työ- ja elinkeinoministeriölle raportointi Tarjoamme datasiirtopalvelua, jonka ohessa saatte Työ- ja Elinkeinoministeriölle toimitettavan Excelin. TEMiltä tulleessa ohjeistuksessa tämä raportti siis koskee kohtaa B. Lisää tästä, jo aiemmin tarjotusta paketista, voitte lukea artikkelistamme.    Verohallinnon raportointi Jokainen kunta ilmoittaa myöntämänsä yksinyrittäjien koronatuet suoraan itse Verohallinnolle julkisina elinkeinotukina viimeistään 1.2.2021. Ilmoituksen voi tehdä kolmella eri tavalla. TEMiltä tulleessa ohjeistuksessa tämä on siis kohta C.  Hakosalo tarjoaa palvelun Verottajan raportointiin, joka on vaihtoehdon kaksi mukainen: Tiedot ilmoitetaan tiedostona ilmoitin.fi-palvelussa. Hakosalo siis generoi kuntakohtaisen tiedoston ja toimittaa sen kunnalle. Kunnan edustaja tunnistautuu palveluun ja lataa sinne tiedoston, jolloin tiedot välittyvät verottajalle. Palvelun hinta Verottajan raportille yhdelle kunnalle on 825€ + alv. (1htp).   Pyydämmekin asiakkaitamme reagoimaan tähän mahdollisimman pian. Olemme aloittaneet kiireellisellä aikataululla työt Verottajan tietueen muodostamiseksi. Maija Pietilältä voitte tilata sekä datasiirtopaketin (sis. ministeriölle menevän Excelin, kts. hinnoittelu täältä) että Verottajan raportin (825€ + alv.). Arvostamme myös sitä, jos ilmoitatte että ette tilaa yllä mainittuja palveluita. Näin varmistumme siitä, että asia on huomioitu kunnissa. Ensisijaisesti toivomme yhteydenottoa sähköpostitse maija.pietila@hakosalo.fi. 

Mistä lisätukea?

Lisäkysymyksissä käänny ensisijaisesti oman organisaatiosi Hakosalo-pääkäyttäjän puoleen. Pyydämme, että tukipyynnöt Hakosalo Helpdeskin suuntaan hoidettaisiin mahdollisuuksien mukaan keskitetysti yhden henkilön toimesta ja pääasiassa sähköpostitse. Tällä tavoin asiakaspalvelumme ei kuormitu samoista rinnakkaisista tukipyynnöistä ja pystymme palvelemaan kaikkia teitä asiakkaitamme mahdollisimman nopeasti!

Hakosalo Helpdesk
helpdesk@hakosalo.fi
Puh. 010 231 0560

 
Päivitetty 16.4.2020