Äänekoskella tehdään yhteistyötä elinvoimayksikössä

Julkaistu 17.11.2020, päivitetty 18.11.2020
 

Äänekosken kaupungin elinvoimayksikön tehtävänä on alueen elinvoiman vahvistaminen mahdollistamalla elinkeinotoimintaa, parantamalla kilpailukykyä ja lisäämällä työllisyyttä.

Nykyisin yhä useammilla alueilla Suomessa halutaan samalla tavoin tiivistää elinkeino- ja työllisyyspalveluiden yhteistyötä.

Työllisyyspäällikkö Riikka Hytösen mukaan yhteistyö on tärkeää. ”Haluamme tehdä sisäisen toimintamme mahdollisimman läpinäkyväksi, jotta voimme reagoida nopeasti asiakkailtamme tulleisiin palvelutarpeisiin. Käytössämme on Hakosalon järjestelmä, jonka avulla voimme helposti vinkata puolin ja toisin työantajien tarpeista”, Hytönen kuvaa yhteisen järjestelmän etuja.

Hytönen sanoo tiedon jakamisen olevan tärkeässä roolissa elinvoimayksikön toiminnassa. ”Voimme helposti jakaa tietoa osaavasta työvoimasta elinkeinolle, kun taas he voivat jakaa tietoa alueen investoinneista ja mahdollista rekrytointitarpeista työllisyyspuolelle”, Hytönen havainnollistaa hyötyjä.

Hakosaloa käytetään kuntakokeilussa

Äänekoskella työllisyyspalveluissa toiminnan painopisteenä on kuntalaisten työllisyyden parantaminen ja osaamisen lisääminen sekä työnantajien tukeminen osaavan työvoiman saamisessa/rekrytoinnissa.

Äänekosken kaupungintalo

”Vuoden 2019 alusta otettiin käyttöön Hakosalon järjestelmä ja samaan aikaan aloitimme kehitystyön valmennustoiminnan luomiseksi työnhakija-asiakkaille työllistymistä tukeaksemme”, Riikka Hytönen kertoo. Vuoden 2021 alusta alkaa työllisyyden kuntakokeilu. Sen tavoitteiden saavuttamisen ohella Äänekoskella halutaan pienentää työmarkkinatuen maksuosuutta.

”Hakosalon järjestelmä on asiantuntijatyökalu, jota käytetään päivittäin oman työn suunnittelussa ja toteuttamisessa. Valmiit lomakepohjat tietojen kirjaamista varten helpottavat työtä ja yhtenäistävät toimintatapoja. Hakosalo on monipuolinen asiakastyön hallintajärjestelmä, josta löytyvät sekä työnhakija- että työnantaja-asiakkaat”, Hytönen kuvaa järjestelmän tietosisältöä.

Käytettäessä yhtenäistä järjestelmää, ovat asiakastyön muistiinpanot ja liitteet yhdessä tietoturvallisessa paikassa. Hytösen mukaan järjestelmä antaa tietoa mm. työllisyydenhoidon vaikuttavuudesta ja työnhakijoiden siirtymistä. Lisäksi järjestelmään voidaan kirjata avoimet palkkatukityöpaikat ja kuntouttavan työtoiminnan paikat. Esimiestyön tukena toimivat erilaiset järjestelmästä saatavat kattavat raportit.

Lue lisää:

Hakosalon työllisyyspalvelut

Äänekosken elinvoimayksikkö

 

 
Päivitetty 18.11.2020