TÄRKEÄ! Hakosalon uusi versio käyttöön vuoden alussa

Julkaistu 22.11.2023, päivitetty 20.12.2023
 

Hakosalon uusi versio otetaan käyttöön vuoden 2024 alussa. Kaikki asiakkaat siirtyvät käyttämään kokonaan uutta versiota.

Siirtyminen edellyttää datakonversiota. Konversio tehdään alkuvuoden aikana. Vanhan järjestelmän käyttökatkosta ei tule, mutta konversion jälkeen ei vanhaan järjestelmään tehdyt merkinnät enää siirry uuteen järjestelmään. Asiakkaille ilmoitetaan konversiopäivä hyvissä ajoin ennakkoon.

Pääsääntöisesti kaikki data siirretään uuteen versioon, joten uuden järjestelmän käyttöä voi jatkaa pääpiirteittäin samalla tavoin kuin tähän asti. Kuitenkin esimerkiksi viestintäryhmät, tallennetut luettelot ja raportoinnin kokoelmat määritellään uudelleen uudessa versiossa. Tätä työtä tehdään yhteistyössä asiakkaiden ja Hakosalon kanssa.

Huom!

Hakosalon uusi versio mahdollistaa järjestelmän tehokkaamman käytön Palvelualueiden avulla. Palvelualueet tarjoava kunnille ja kehittämisyhtiöille entistä paremmat työkalut alueen elinvoiman kehittämiseen.

Palvelualueiden avulla mm. toiminnan sisältöjä pystytään raportoimaan monipuolisesti pelkän määräraportoinnin lisäksi ja näin toiminnan vaikuttavuutta voidaan osoittaa täysin uudella tavalla.

Palvelualueiden käyttö edellyttää pientä muutosta järjestelmän käyttölogiikkaan, koska tällöin mm. Palvelupuun käytöstä luovutaan ja näin myös raportointiin tulee pieniä muutoksia. Palvelupuun käyttöä voi myös /jatkaa normaalisti.

Mikäli organisaationne haluaa siirtyä käyttämään Palvelualueita, olethan yhteydessä Hakosaloon:

Lähetä viesti osoitteeseen: hakosalo@helpdesk.fi otsikolla ”Hakosalon palvelualueet”

Lisätietoa:

 Tutustu tästä konversioon tarkemmin

__

 
Päivitetty 20.12.2023