Hankkeen toteuttajat

 

Hankkeelle määritellään yksi päätoteuttaja (hakija), jonka tehtävänä on hankkeen kokoon rakentaminen ja kokonaisvastuu. Hankkeen koko maksuliikenne ostojen ja maksatusten osalta kulkee päätoteuttajan kautta.

Hankkeella voi olla useita osatoteuttajia, joille määritellään omat vastuualueet. Osatoteuttajilla on oma budjetti ja toteutukseen osoitettu rahoitus. Osatoteuttajat raportoivat hankkeen toimenpiteistä päätoteuttajalle.

Valitaan hankkeen:

  • Hakija (päätoteuttaja)
  • Hankkeen osatoteuttajat

Toteuttajien valinta tehdään alla olevan kuvan mukaisesti. Huomioi, että mikäli haluttua organisaatiota tai henkilöä ei löydy valikosta, tulee ne perustaa järjestelmään erikseen lisäämällä yritys tai henkilö.

 
Päivitetty 3.12.2022