Luettelot

 

Luetteloilla tarkoitetaan esimerkiksi palvelun päävalikosta löytyvää yritysluetteloa, henkilöluetteloa ja aktiviteetit-luetteloa. Luetteloiden avulla palveluun syötettyä dataa voidaan muokata toivottuun esitysmuotoon ja hyödyntää esimerkiksi raportoinnissa.

Aktiviteettiluettelo

Esimerkki luettelosta. Luettelon yläpuolelta löytyvät toiminnot, joilla valitaan mm. rajattava tieto, rajaustekijät sekä sarakkeiden järjestys.


Katso myös:

 
Päivitetty 22.3.2022