Haastatteluprojektien hallinta

 

Jokainen haastatteluprojekti konfiguroidaan tapauskohtaisesti ulkoisen Haastattelutyökalun Ohjauspaneelissa.

 

1. Käyttäjähallinta

Pääkäyttäjä lisää ulkoisen Haastattelutyökalun Ohjauspaneelissa järjestelmän käyttäjät (haastattelijat). Käyttäjiä voi myöhemmin asettaa "ei-voimassa" tilaan.

2. Liidiorganisaatiot

Liidiorganisaatiot ovat niitä organisaatioita, joiden edustajille yksittäiset liidit lähetetään. Liidiorganisaatiot luodaan, jotta liidien määrää voidaan raportoida organisaatiokohtaisesti (organisaatioita voivat olla esimerkiksi Kehittämisyhtiö, Työllisyyspalvelut, Oppilaitos jne.).

3. Haasttateluprojektit

Haastatteluprojektit-osiosta löytyy listaus kaikista projekteista sekä voidaan luoda uusi aastatteluprojekti.

 

3.1. Uusi haastatteluprojekti

Lisää uusi haastatteluprojekti -napin kautta luodaan uusi projekti. Projektille annetaan seuraavat tiedot:

  • Projektin nimi
  • Kuvaus
  • Tavoite (asiakkaan kanssa sovittu haastatteluiden määrä)
  • Haastattelijat (valitaan käyttäjähallinnassa luodut haastattelijat)

3.2. Liidit

Tämän jälkeen määritellään haastatteluprojektin liidien vastaanottajat (Ohjauspaneeli / Haastatteluprojektit) / Liidit). Vastaanottajat voidaan joko poimia CRM-järjestelmästä haku-toiminnon avulla tai suoraan kirmaamalla nimi ja sähköpostiosoite.

Lisäksi valitaan liidin vastaanottajan liidiorganisaatio (tämän mukaisesti raportoidaan liidien määrää organisaatioittain).

Liidit määritellään kysymysten luonnin yhteydessä vain yhdenvalinta ja monivalinta -tyyppisiin kysymyksistä.

Vastaanottaja saa haastattelusta sähköpostiviestin, mikäli hänet on asetettu vastaanottajaksi johonkin kysymykseen (edellyttää oikeaa vastausvaihtoehtoja).

Esimerkiksi

Haluan yhteydenoton rekrytointiin liittyen:

Kyllä / Ei

(Mikäli vastaus on Kyllä, sähköpostiviesti lähtee. Mikäli vastaus on Ei, sähköpostia ei lähden).

 

3.3. Kategoriat ja Kysymykset

Haastatteluprojektin kategoriat ja kysymykset luodaan omassa näkymässään (Ohjauspaneeli / Haastatteluprojektit / Kategorioiden ja kysymysten muokkaus).

Aluksi kannattaa luoda kaikki kategoriat, joiden alle yksittäisen kategorian kysymykset luodaan.

Katedorioiden ja kysymysten järjestystä voidaan myös vaihtaa.

Kysymystyypit ovat:

  • Yhdenvalinta
  • Monivalinta
  • Tekstikenttä (lyhyt)
  • Tekstikenttä (pitkä)

Mikäli kysymystyyppi on yhdenvalinta tai monivalinta, lisätään vielä vaihtoehdot valinnoille.

Kun vaihtoehdot on lisätty, valitaan vielä Lisäasetuksista vaihtoehtokohtaisesti liidien vastaanottajat rahaamalla oikea henkilö oikean vaihtoehdon kohdalle.

 

3.4. Laskutusraportin asetukset

Käyttäjä voi valita haastatteluprojektikohtaisesti mitkä haastattelun tilat näkyvät laskutusraportilla.

 

 
Päivitetty 26.1.2022