Luettelo viestintäryhmän kaikista yhteystiedoista

 

Yksi viestintäryhmä voi sisältää useita eri viestintälistoja, jotka taas voivat koostua eri lähteistä tuoduista yhteystiedoista. Voit selata kaikkia yhteystietoja samanaikaisesti viestintäryhmän "Luettelo kaikista yhteystiedoista" -välilehdellä.

1. Klikkaa Viestintäryhmät-osion pääsivulla sen viestintäryhmän nimeä, jonka yhteystietoja haluat selata.


2. Siirry sen jälkeen välilehdelle "Luettelo kaikista yhteystiedoista".


3. Luettelo toimii samalla logiikalla, mitä Hakosalo-palvelun muut luettelot, sisältäen kuitenkin neljä vain tässä näkymässä käytössä olevaa saraketta; Viestintälistan nimi, Viestintälistan lähde, Peruuttanut tilauksen ja Viestintäkielto Lianasta. Voit halutessasi hyödyntää näitä sarakkeita tietojen sorttauksessa tai jakaumien tarkastelussa (esim. uutiskirjeen peruuttaneet).

Viestintälistan nimi - Viestintäryhmä sisältää yhden tai useamman viestintälistan. Tässä sarakkeessa näet, minkä viestintälistan kautta yhteystieto on päätynyt viestintäryhmään.

Viestintälistan lähde - Tieto siitä, mistä yhteystiedot on tuotu viestintälistaan. Jos sarakkeessa lukee "Manuaalinen lista", tarkoittaa se esimerkiksi Excelistä, nettisivuilta tms. lähteestä viestintälistaan tuotuja yhteystietoja. Mikäli sarakkeessa lukee taas "Yrityksen henkilöluettelo", tarkoittaa se CRM:n henkilöluettelosta tuotuja yhteystietoja.

Peruuttanut tilauksen - Jos henkilö on peruuttanut uutiskirjeen tilauksen kirjeen lopussa olevasta linkistä, tallentuu tieto ensin Lianaan ja synkronoituu sen jälkeen Hakosalo-palveluun näkyen tässä kentässä. Kirjeen peruuttaminen ei vaikuta viestintäryhmään. Vaikka yhteystieto päätyisi yhden tai useamman eri viestintäryhmän kautta uutiskirjeen vastaanottajiin Lianaan, Lianan lähetystoiminto huolehtii peruuttaneiden poistamisesta vastaanottajista.

Viestintäkielto Lianasta - Lianassa voidaan estää uutiskirjeen lähetys tietyille vastaanottajille heidän niin halutessaan. Tällaisesta merkinnästä välittyy synkronoinnin kautta tieto Hakosalo-palveluun näkyen tässä kentässä. Esto pitää huolen siitä, että sähköpostiosoitteiseen ei lähde Lianasta nyt tai tulevaisuudessa mitään uutiskirjeitä. Kannatta huomioida, että kyseessä ei ole sama toiminto, kuin Hakosalossa oleva sähköisen viestinnän lupa. Lianan kautta tullut kielto koskee vain Lianan uutiskirjeitä, kun taas Hakosaloon henkilökortille kirjattava tieto koskee sähköistä viestintää laaja-alaisemmin (ei kuitenkaan sähköpostin lähetystä tai asiakkuussuhteeseen perustuvia palautekyselyitä).

 
Päivitetty 2.11.2022