Kyselyn lähetys tapahtumaan osallistuneille

 

Kun olet kohdistanut tapahtumaan osallistuneet henkilöt, voit lähettää heille palautekyselyn. Palautekyselyn lähetys käy läpi samat vaiheet, mitä normaalissa kyselyn lähetyksessä aktiviteetista.

1. Klikkaa painiketta "Lähetä kysely osallistuneille".


2. Kyselyn lähetyksen nimeksi tulee automaattisesti tapahtuman nimi. Voit vaihtaa nimeä halutessasi. Lähetyksen nimi on tärkeä silloin, kun käytät kaikissa tapahtumissa samaa palautekyselyä ja haluat rajata vastauksia lähetyskohtaisesti (lähetyksen nimeä käyttäen).

Oletuksena kysely lähtee kaikille tapahtumaan osallistuneille henkilöille. Voit halutessasi jättää vastaanottajista pois esimerkiksi oman henkilöstön edustajat ja CRM:n ulkopuoliset henkilöt ottamalla valinnan pois kyseisten ryhmien kohdalta.

Musitutuksen kyselystä voi valita lähteväksi tietyn ajan päästä kyselyn lähetyksestä. Jos laitat kenttään arvon "0", tarkoittaa se sitä, että kyselyyn vastaamisesta ei lähde muistutusta. Jos laitat kenttään esimerkiksi arvon "2", tarkoittaa se sitä, että kyselystä lähtee muistutus kahden vuorokauden kuluttua niille henkilöille, jotka eivät ole siihen vielä vastanneet.

Kun valitset pudotusvalikosta lähetettävän kyselyn, näkymään avautuu uusia täytettäviä kenttiä kyseisen kyselyn asetuksiin perustuen.


3.  Seuraavaksi sinun tulee valita, muodostetaanko kyselyyn vastaamisesta aktiviteetti kyselyyn vastanneen kortille. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos haluat nähdä mitä kukakin on kyselyyn vastannut, tulee sinun laittaa valinta tähän kenttään. Näin ollen kyselyn raportoinnissa näkyy aina vastaajan nimi vastauksen yhteydessä ja näet myös henkilön kortilta, mitä hän on vastannut kyselyyn. Jos taas kysely on tarkoitus toteuttaa anonyymina, jätä tämä kenttä valitsematta. Silloin kaikki kyselyvastaukset löytyvät kyselyn raportointiosiosta, mutta niitä ei linkitetä vastaajien tietoihin.

Muodostettavan aktiviteetin tyypiksi tulee valita "Kyselyyn vastaaminen".

Lähetyskohtainen aloitussivun teksti tarkoittaa kyselyn ensimmäiselle sivulle tulevaa tekstiä, joka lisätään kyselyyn vain tämän lähetyksen vastaanottajille. Kenttää ei ole pakko täyttää. Kyselyyn on voitu lisätä tarpeellinen sisältö ensimmäiselle sivulle jo kyselyn luontivaiheessa.

Lähettäjän verkkotunnus tarkoittaa sitä verkkotunnusta, jota käytetään lähettäjän sähköpostiosoitteessa @-merkin jälkeen. Jos sinulla ei näy pudotusvalikossa vaihtoehtoja, ota yhteyttä Hakosalo Helpdeskiin (helpdesk@hakosalo.fi). Jos pudotusvalikossa on taas useampi vaihtoehto, käytä parhaiten tarkoitukseen sopivaa tai organisaatiosi määrittelemää vaihtoehtoa.

Lähettäjän sähköpostiosoite -kohdassa voit vielä määritellä, mitä lähettävässä sähköpostissa lukee ennen @-merkkiä. Jos et pysty käyttämään aitoa sähköpostiosoitetta, liata etuosaan teksti "no-reply". Tämä kertoo vastaanottajalle siitä, että sähköpostiosoitteeseen ei ole tarkoitus lähettää vastausviestiä.

 
Päivitetty 14.6.2022