Palvelualueet

 

Palvelualueet löytyvät Päävalikosta kohdasta Yrityspalvelut.

Palvelualueet-toiminnallisuus on Hakosalo-järjestelmässä yritykselle luotava jakso, jolla on alku- ja loppupäivämäärä. Se voi olla myös yksipäiväinen.

Palvelualueita näytetään järjestelmässä kolmesta näkökulmasta:

 • Yrityksen kortti: Näyttää mitä palvelualueita yrityksellä käynnissä sekä yrityksen menneet palvelualueet
 • Palvelualueen kortti: Näyttää yksittäiseen yritykseen liitetyn palvelualueen (palvelujakson) tarkemmat tiedot
 • Palvelualueen dashboard: Näyttää yksittäisen palvelualueen kokonaisuutena painottaen palvelualueen erityispiirteitä

Tyypillisiä yrityksille tarjottavia palvelualueita ovat:

 • Sijoittumispalvelut
 • Kasvupalvelut
 • Kansainvälistyminen
 • Rahoituspalvelut
 • Omistajanvaihdokset
 • Toimitilat ja tontit
 • Työllisyys ja rekrytointi
 • Matkailu
 • Hankkeet

Kun palvelualueita kirjataan, voidaan jaksolle merkitä palvelualuekohtaisia erityistietoja, kuten:

 • Sijoittumispalvelut (projektin vaihe, sijoittumiskunta, uusien työpaikkojen määrä, investointien määrä)
 • Omistajanvaihdos (onko kyseessä ostaja, myyjä vai sukupolvenvaihdos)
 • Rahoituspalvelut (haettava rahoitus, saatu rahoitus ja määrä)

Palvelualueen käyttäjähallinta

Palvelualuekohtaisia käyttäjäoikeuksia hallitaan Ohjauspaneelissa. Lähtökohtaisesti kaikillä Elinkeino-roolissa olevilla käyttäjillä on pääsy kaikkiin palvelualueisiin.

Pääkäyttäjä voi myös määrittää halutut palvelualueet näkymään vain tietyille käyttäjille. Esimerkiksi Sijoittumispalvelut-palvelualue voidaan määrittää näkymään vain Sijoittumistiimin käyttäjille.

Samoin voidaan määrittää mitkä palvelualueet organisaatiolla ovat käyttössä.

Päävalikko - Ohjauspaneeli - Organisaation palvelualueet - Klikkaa "Käyttäjä-saraketta"

 

Palvelualueen kirjaaminen

Uusi Palvelualue kirjataan Yrityskortilta kohdasta Lisää uusi --> Palvelualue

Uudelle jaksolle kirjataan aloituspäivämäärä. Usein päättymispäivä ei ole tiedossa, joten se jätetään avoimeksi. Näin palvelualue on toistaiseksi voimassa, kunnes päättymispäivämäärä kirjataan.

Palvelualueelle voidaan kirjata myös kuvaus.

Osallistujatietona kirjataan yrityksen henkilöt sekä oma henkilöstö (järjestelmän käyttäjät).

Mikäli palvelualue sisältää palvelualuekohtaisia erikoiskenttiä, voidaan myös ne syöttää kirjaus-/muokkkausikkunassa.

Lisäksi palvelualueesta voidaan lähettää tieto sähköpostilla omalle henkilöstölle.

Aktiviteetin liittäminen palvelualueeseen

Aktiviteetin kirjausikkunassa kyseinen aktiviteetti voidaan liittää palvelualueeseen.

Käyttäjä voi:

 • Liittää aktiviteetin käynnissä olevaan palvelualueeseen
 • Käynnistää aktiviteetin kirjauksen ohella uuden palvelualueen ja linkittää ko. aktiviteetin siihen
 • Poistaa aktiviteetin ja palvelualueen linkityksen

Valiteen palvelualue(et), johon aktiviteetti liitetään

Linkitetty palvelualue näkyy vihreänä palkkina. Linkityksen voi poistaa rasti-ikonilla

Aktiviteetin kirjauksen yhteydessä voi myös käynnistää yritykselle uuden palvelualueen

Palvelualueiden erikoiskentät

Sijoittumispalvelut

 • Sijoittumisprojekti: Yrityskohtaiset jaksot voidaan yhdistää samaan sijoittumisprojektiin (esim. yritysalue)
 • Vaihe:
  • Liidi, Kontakti, Tarjous, Odottaa, Neuvottelu, Hävitty, Voitettu, Jälkimarkkinointi
 • Ensikontakti
 • Arvioitu sijoittumispäivä
 • Lähdekunta
 • Ensisijainen sijoittumiskunta
 • Toissijainen sijoittumiskunta
 • Investoinnit
 • Työpaikat

Omistajanvaihdokset

 • Tyyppi:
  • Myyjä, Ostaja, Sukupolvenvaihdos
 • Omistajanvaihdoksen vaihe (Kun tyyppi on kirjattu)

Rahoituspalvelut

 • Rahoitusprosessi vaiheet
 • Haettu rahoitusmuoto ja määrä
 • Saatu rahoitusmuoto ja määrä
 • Rahoitusmuodot:
  • Business Finland
  • ELY-tuki
  • Finnveran tuki
  • Finnveratakaus
  • Joukkorahoitus
  • Kansainvälistymisavustus
  • Palkkatuki
  • Pankkilaina
  • PO-sijoitukset yrityksille
  • StarttiPlus
  • Starttiraha
  • Muu rahoitus

Vaiheiden kuvaukset

Liidi

Yritykseltä on tullut yhteydenotto tai muutoin alustava tarve on tunnistettu ja palvelualue voidaan käynnistää.

Esiselvitys

Selvitetään yrityksen rahoitusmahdollisuuksia ja mikäli esteitä ei ole, voidaan käynnistää valmistelu.

Odottaa

Kun valmisteluun ei vielä edetä, mutta tarkoituksena on myöhemmin edetä.

Valmistelu

Käydään läpi rahoituslinjaus, hakemuksen sisältö sekä mahdolliset liitteet ja ohjeet.

Yrittäjän kotiläksy

Yrittäjä valmistelee hakemuksen tekstisisällön yritysneuvojan materiaalin perusteella ja pyytää mahdolliset tarjoukset ostopalvelutoimijoilta.

Kommentointi

Yritysneuvoja kommentoi yrittäjän valmistelemia materiaaleja

Hakemus jätetty

Yrittäjä jättää hakemuksen asiointipalveluun

Hyväksytty

Rahoitus hyväksytään

Hylätty

Rahoitus hylätään

Ei rahoituskelpoinen

Kun kartoitusvaiheessa tai muutoin todetaan että hakemus ei ole rahoituskelpoinen.

Hankkeet

 • Organisaation pääkäyttäjä voi määrittää Ohjaupaneelissa aktiivisina olevat hankkeet
 • Huom! Hakosalon varsinainen Hanketyökalu ei liity Hankkeet-palvelualueeseen

Palvelualueen kortti

Kun yrityksen kortilta klikataan vihreätä palveluapalkkia, avautuu kyseisen palvelualueen kortti. Tämä sisältää tarkempia tietoja kyseiselle yritykselle kohdistuvasta palvelualueesta.

Vasemmalla palstalla näkyy palvelualueen tietoja. Oikealla palstalla aktiviteetit.

 

Palvelualueen dashboard

Palvelualueen dashboard kokoaa yhteen tietoa kaikista järjestelmään kirjatuista palvelualueista (palvelualuekohtaiset yritysmäärät, aktiviteetit sekä muut tiedot).

Esimerkiksi Sijoittumispalveluiden osalta nähdään vaiheittain eri sijoittumispalveluprojektien määrät ja eri vaiheisiin liittyvät yritykset.

Sijoittumispalveluiden dashboard näyttää käynnissä olevat projektit vaiheittain.

Osalle palvelualueista on luotu samalta näyttävä yleisnäkymä

Palvelualueiden raportointi

Palvelualueista löytyy oma luettelo, jota voidaan käyttää samoin kuin muita luetteloita.

Yrityspalveluiden Live-raportointi mahdollistaa kattavan palvelualueiden raportoinnin (Päävalikko - Yrityspalvelut - Live-raportointi). Raportit voidaan nimetä ja tallentaa sekä rajata esimerkiksi päivämäärien mukaan.

Live-Raportti sisältää useita kategorioita (kohta 4.), joista voidaan valita näkyviin esimerkiksi Palvelueluiden yhteenveto sekä halutut palvelualueet (esim. Sijoittumispalvelut ja Omistajanvaihdokset). Tämän lisäksi voidaan valita yksittäisten taulukkojen näkyvyys ja järjestys kohdassa 5. Näytettävät taulukot

Editorissa luodaan mm. rajaukset ja valitaan näytettävät kategoriat ja taulukot

Painamalla Esikatselu-nappulaa aukeaa varsinainen raportti

 

 

 
Päivitetty 13.2.2023