Kysymystyypit

 

Sijainti: Päävalikko > Viestintä > Pikalinkeistä "Kyselytyökalu" > klikkaa dashboardilla tai Kyselyt-luettelossa valitsemasi kyselyn nimeä > klikkaa "Luo uusi kysymys" -linkkiä

Kysymystyyppien esittely

Kyselyä tehdessä sinulla on käytössäsi yhdeksän erilaista kysymystyyppiä:

 1. Yhden valinta - radio button
 2. Yhden valinta - alasvetovalikko
 3. Monivalinta - checkbox
 4. Monivalinta - rajattu
 5. Tekstikenttä (monta riviä)
 6. Tekstikenttä (yksi rivi)
 7. Vaihtoehtojen pisteytys
 8. Hymiöt
 9. NPS (Net Promoter Score)

Vapaa kommentointimahdollisuus

Huomaathan, että voit lisätä jokaiseen kysymystyyppiin myös mahdollisuuden kommentoida vastausta vapaasti sanallisessa muodossa, valitsemalla kysymystä lisätessä kohdan "Kysytään kommentit". Tällä sivulla esitetyistä esimerkeistä suurimmassa osassa on pyydetty myös sanallista palautetta.

Ehdollisuus

Joidenkin kysymystyyppien vastausvaihtoehtoihin voidaan myös sitoa ehdollisuuksia, eli kysyä lisätietoa lisäkysymyksellä vastaajan vastatessa tietyllä lailla. Ehdollisuudessa hyödynnetään vastausvaihtoehdon kohtaa "Aktivoi sivuja/kysymyksiä".


Yhden valinta - radio button

Kun haluat vastaajan valitsevan useasta eri vaihtoehdosta vain yhden vaihtoehdon, käytä tätä kysymystyyppiä.

Kysymystyyppi kyselyssä:

Kysymystyyppi raportilla:

Yhden valinta - alasvetovalikko

Yhdenvalinta voidaan toteuttaa myös pudotusvalikon avulla.

Kysymystyyppi kyselyssä:

Kysymystyyppi raportilla:

Monivalinta - checkbox

Monivalinnassa vastaaja voi valita useamman kohdan tarjotuista vaihtoehdoista.

Kysymystyyppi kyselyssä:

Kysymystyyppi raportilla:

Monivalinta - rajattu

Rajatussa monivalinnassa voit rajata vastaajan tekemää maksimivalintamäärää. Voit siis laittaa tarjolle esimerkiksi viisi vaihtoehtoa, mutta mahdollistaa vain maksimissaan kolmen vaihtoehdon valitsemisen.

Kysymystyyppi kyselyssä:

Kysymystyyppi raportilla:

Tekstikenttä (monta riviä)

Monirivinen tekstikenttä on käytännössä kenttä vapaamuotoisen kirjallisen palautteen antamiseen.

Kysymystyyppi kyselyssä:

Kysymystyyppi raportilla:

Tekstikenttä (1 rivi)

Tekstikenttä on tarkoitettu lyhyen vastauksen antamiseen. Käytännössä se voi olla nimi, sähköpostiosoite tai esimerkiksi yhden lauseen vastaus.

Kysymystyyppi kyselyssä:

Kysymystyyppi raportilla:

Vaihtoehtojen pisteytys

Vaihtoehtojen pisteytyksessä voidaan antaa esimerkiksi erilaisia väittämiä ja kysyä, kuinka samanmielinen vastaaja on niiden kanssa jollakin asteikolla.

Kysymystyyppi kyselyssä:

Kysymystyyppi raportilla:

Hymiöt

Hymiöiden avulla voit kysyä vastaajan tunnetiloja haluamiisi asioihin liittyen. Voit valita käytettäväksi 2 - 5 erilaista tunnetilaa. Vastausvaihtoehtoihin on yhdistettävissä ehdollisuus, eli voit halutessasi kysyä eri tunnetiloilla vastanneilta erilaisia lisäkysymyksiä.

Esimerkiksi jos olette pyytäneet palautetta tapaamisesta tai tilaisuudesta, voitte kysyä

 • positiivisimman tunnetilan valinneilta sitä, missä onnistuitte erityisen hyvin ja haluaisivatko he antaa suosittelun, jota voitte hyödyntää tarvittaessa markkinoinnissanne
 • negatiivisimman tunnetilan valinneilta sitä, mitä sellaista tapahtui, mikä sai heidät antamaan kyseisen arvion, jotta voitte kehittää palveluitanne

Kysymystyyppi kyselyssä:

Kysymystyyppi raportilla:

NPS (Net promoter score)

Net Promoter Scoressa kysytään vastaajan halukkuutta suositella yritystä/palvelua. Todennäköisyyden mittaamisen asteikkona käytetään lukuja 0 - 10. Vastauksia arvioidaan niin, että luvun 0-1 antaneet luokitellaan kritisoijiksi, luvun 7 - 8 antaneita passiivisiksi ja luvun 9 - 10 antaneita suosittelijoiksi.

Lopullisen NPS-luvun kaava on seuraava: (suosittelijoiden määrä - arvostelijoiden määrä) / (vastaajien määrä) x 100.

Se, miten hyväksi lopullinen luku tulkitaan, on yleensä sidonnainen toimialaan. Yleisesti tulkittuna luvun ollessa yli 0, on tilanne hyvä ja suurin osa asiakkaista suosittelisi yritystäsi. Luku 50 tulkitaan jo erittäin hyväksi ja yli 70 kohoavat luvut huippuluokkaiseksi.

Kysymystyyppi kyselyssä:

Kysymystyyppi raportilla (vastauksia ei vielä annettu):

 

 
Päivitetty 15.3.2023