Uutiskirje ja viestintäryhmät

 

Uutiskirjeosio otetaan käyttöön aina yhdessä Viestintäryhmät-osion kanssa. Uutiskirjeosion puolella ylläpidetään uutiskirjeitä ja viestintäryhmien puolella vastaanottajalistoja. Uutiskirjeosion käyttöönoton yhteydessä tulee määritellä myös uutiskirjeiden lähetysosoitteet.

Termejä

Uutiskirjepalvelu/Uutiskirjeosio - Uutiskirjepalvelu on lisämaksusta aktivoitava osio HakosaloCRM:n sisällä. Jos organisaatiosi on uutiskirjepalvelun tilaaja, löydät osion HakosaloCRM:n päävalikosta, kohdasta "Uutiskirje (BETA)".

Uutiskirjekansio - Uutiskirjeet luodaan aina jonkun uutiskirjekanison sisälle. Kansio nimetään aiheen mukaan esim. "Alkavien yrittäjien uutiskirjeet", "Toimivien yrityksien uutiskirjeet", "Kansainvälistyvän yrityksen uutiskirjeet". Voit itse päättää kansioiden nimet. Kun joku tilaa uutiskirjettä, tilaa hän käytännössä tietyn kansion uutiskirjeitä.

Uutiskirje - Uutiskirje on yksittäinen jossain uutiskirjekansiossa sijaitseva kirje, joka voidaan lähettää halutuille vastaanottajalistoille.

Viestintäryhmät-osio - Viestintäryhmät on maksuton osio HakosaloCRM:n sisällä. Jos osio on aktivoitu organisaatiollesi, löydät sen HakosaloCRM:n päävalikosta, kohdasta "Viestintäryhmät". Viestintäryhmissä ylläpidetään erilaisia sähköpostilistoja, joita voidaan linkittää esimerkiksi uutiskirjeiden vastaanottajiksi. 

Viestintäryhmän kategoria - Viestintäryhmiä, eli erilaisia postituslistoja, voidaan ryhmitellä eri kategorioiden alle. Voit itse päättää kategorioiden nimet.

Viestintäryhmä - Yksittäinen viestintäryhmä sisältää sähköpostiosoitteita. Viestintäryhmiä voidaan muodostaa HakosaloCRM:stä löytyvistä yhteystiedoista tai niihin voidaan tuoda sähköpostiosoitteita ulkoisista lähteistä, kuten nettisivuilta tai Exceleistä. Jos viestintäryhmä koostuu CRM:n yhteystiedoista, voidaan sen päivittyminen automatisoida eri kriteereiden mukaisesti. Esim. jos yrityksen sijaintikunta on joku tietty, kytkeytyy yrityksen kortti automaattisesti tiettyyn viestintäryhmään. Viestintäryhmiä voidaan myös linkittää uutiskirjeiden vastaanottajiksi.

Ohjeet

 
Päivitetty 21.6.2022