Käyttöönotto ja toimintaperiaate

 

Yritys- ja palveluhakemiston tietoja ylläpidetään Hakosalo Asiakas -järjestelmässä. Palvelun käyttöönotossa huomioidaan asiakkaan lähtötilanne mm. saatavilla olevan datan osalta.

Asiakkaalla olemassa oleva data (1A)

Data voidaan tuoda asiakkaan järjestelmästä tai muusta lähteestä. Tämä edellyttää sitä että alkuperäiset tiedot saadaan Excel-tiedostoon (csv). Tiedostossa tietosisältö tulee olla jaettuna sarakkeisiin. Järjestelmään voidaan tuoda tietosisältöä erikseen useista Excel-tiedostoista.

Muu ulkoinen lähde (1B)

Mikäli asiakkaalla ei ole käytössään pohjadataa tai sitä ei haluta konvertoida järjestelmään, voidaan tietosisältö tuoda myös ulkopuolisesta lähteestä. Hakosalo voi tuottaa tietosisällön päivityksen palveluna yhdessä kolmannen osapuolen kanssa (esim. PRH, Asiakastieto) tai asiakas voi sopia datan toimittamisesta itse kolmannen osapuolen edustajan kanssa. Data toimitetaan Excel-muodossa.

Hakosalo Asiakas -järjestelmä (2A)

Hakosalo Asiakas -järjestelmässä ylläpidetään Yritys- ja palveluhakemiston tietosisältöä. Samalla asiakkaat voivat käyttää Hakosalo Asiakas -järjestelmää työssään CRM-järjestelmänä, jolloin yritystietoja ei tarvitse ylläpitää kahdessa eri järjestelmässä.

Hakosalo Asiakas -järjestelmässä nähdään yrityskortilta tiedot Yritys- ja palveluhakemistoon liittyen. Yrityskortilta voidaan myös kopioida linkki lähettäväksi yrityksen edustajalle tietojen tarkistusta varten.

Koulutus (2B)

Hakosalo kouluttaa asiakkaat Hakosalo Asiakas -järjestelmän ja yritys- ja palveluhakemiston käyttöön.

Manuaalinen päivitysrutiini (2C)

Ilman monipuolisia ja säännöllisiä päivitysrutiineja tiedon ajantasaisuus kärsii. Tämän vuoksi Hakosalo tarjoaa sekä manuaalisen että automaattisen päivitysrutiinin tietosisällön ylläpitoon.

Lisätietoa manuaalisesta päivitysrutiinista »

Hakemiston ulkoasu (3A)

Palvelun ulkoasu luodaan asiakkaan toiveiden mukaisesti. Tyypillisesti ulkoasu noudattaa asiakkaan verkkosivuston ulkoasua. Hakosalo suunnittelee ulkoasun asiakkaan osoittaman sivuston pohjalta tai noudattaen asiakkaan toimittamaa graafisesta ohjetta.

Palveluhakemiston rakenne (3B)

Kaksitasoinen palvelurakenne muokataan asiakaskohtaisesti. Hakosalo luo käyttöönottovaiheessa palveluun esimerkkirakenteen. Pääkäyttäjät voivat muokata palveluhakemiston rakennetta ohjauspaneelissa.

Lisätietoa palveluhakemiston rakenteen muokkaamisesta »

Hakemiston julkaisu (4A)

Uudet hakemistot julkaistaan omassa verkko-osoitteessaan, jonka suositellaan olevan standardin mukaisesti muotoa:

yrityshakemisto.asiakkkaanverkkotunnus.fi

Julkaisua varten Hakosalo tarvitsee tiedon siitä, kuka on asiakkaan verkkotunnuksen tekninen ylläpitäjä. Hakosalo ottaa yhteyttä tekniseen ylläpitäjään ja sopii sivuston julkaisuun liittyvistä teknisistä yksityiskohdista.

Linkitys verkkosivulle (4B)

Asiakas voi halutessaan julkaista yritys- ja palveluhakemiston linkin omilla verkkosivuillaan sekä muussa mediassa.


Automaattinen päivitysrutiini (4C)

Automaattinen päivitysrutiini tehdään ensimmäisen kerran yritys- ja palveluhakemiston julkaisun jälkeen. Rutiinissa kaikille sellaisille Hakosalo Asiakkaaseen kirjatuille henkilöille, joilla on sähköposti, lähetetään linkki esitäytetylle yritystietojen päivityslomakkeelle. Lomakkeen kautta tehtävät muutokset tallentuvat suoraan Hakosalo Asiakkaaseen. Jatkossa linkki lähetetään 6kk välein. 

Automaattinen päivitysrutiini »


Tietohuolto (4D)

Tietohuolto pitää sisällään uusien yritysten ja lakanneiden yritysten päivittämisen järjestelmään. 

Tietohuolto »

 
Päivitetty 24.9.2018