Yritys- ja palveluhakemiston käyttöönotto ja toimintaperiaate

 

Yritys- ja palveluhakemiston tietoja ylläpidetään HakosaloCRM:ssä. Palvelun käyttöönotossa huomioidaan asiakkaan lähtötilanne mm. saatavilla olevan datan osalta.

Asiakkaalla olemassa oleva data (1A)

Data voidaan tuoda asiakkaan järjestelmästä tai muusta lähteestä. Tämä edellyttää sitä että alkuperäiset tiedot saadaan Excel-tiedostoon (csv). Tiedostossa tietosisältö tulee olla jaettuna sarakkeisiin. Järjestelmään voidaan tuoda tietosisältöä erikseen useista Excel-tiedostoista.

Muu ulkoinen lähde (1B)

Mikäli asiakkaalla ei ole käytössään pohjadataa tai sitä ei haluta konvertoida järjestelmään, voidaan tietosisältö tuoda myös ulkopuolisesta lähteestä, kuten Bisnodelta. Asiakas tekee tilauksen itse, mutta Hakosalolla on esim. Bisnoden kanssa toimiva yhteistyömalli, joka ei vaadi asiakkaalta tilauksen jälkeen lisätoimia.

Hakosalo-palvelu (2A)

Hakosalo-palvelussa ylläpidetään Yritys- ja palveluhakemiston tietosisältöä. Samalla asiakkaat voivat käyttää palvelua työssään CRM-järjestelmänä, jolloin yritystietoja ei tarvitse ylläpitää kahdessa eri järjestelmässä.

Hakosalo-palvelussa nähdään yrityskortilta tiedot Yritys- ja palveluhakemistoon liittyen. Yrityskortilta voidaan myös kopioida linkki lähettäväksi yrityksen edustajalle tietojen tarkistusta varten.

Koulutus (2B)

Hakosalo kouluttaa asiakkaat Hakosalo-palvelun ja yritys- ja palveluhakemiston käyttöön.

Manuaalinen päivitysrutiini (2C)

Ilman monipuolisia ja säännöllisiä päivitysrutiineja tiedon ajantasaisuus kärsii. Tämän vuoksi Hakosalo tarjoaa sekä manuaalisen että automaattisen päivitysrutiinin tietosisällön ylläpitoon.

Hakemiston ulkoasu (3A)

Julkisen hakemiston ulkoasu luodaan asiakkaan toiveiden mukaisesti. Tyypillisesti ulkoasu noudattaa asiakkaan verkkosivuston ulkoasua. Hakosalo suunnittelee ulkoasun asiakkaan osoittaman sivuston pohjalta tai noudattaen asiakkaan toimittamaa graafisesta ohjetta.

Palveluhakemiston rakenne (3B)

Kaksitasoinen palvelurakenne muokataan asiakaskohtaisesti. Hakosalo luo käyttöönottovaiheessa palveluun esimerkkirakenteen. Pääkäyttäjät voivat muokata palveluhakemiston rakennetta ohjauspaneelissa.

Hakemiston julkaisu (4A)

Uudet hakemistot julkaistaan omassa osoitteessaan, jonka suositellaan olevan standardin mukaisesti muotoa:

asiakkkaantunnus.yrityshakemistot.fi

Hakosalo tarjoaa verkkotunnuksen ja siihen sisältyvän SSL-sertifikaatin osana kokonaispalvelua.

Linkitys verkkosivulle (4B)

Asiakas voi halutessaan julkaista yritys- ja palveluhakemiston linkin omilla verkkosivuillaan sekä muussa mediassa.

Automaattinen päivitysrutiini (4C)

Automaattinen päivitysrutiini tehdään ensimmäisen kerran yritys- ja palveluhakemiston julkaisun jälkeen. Rutiinissa kaikille sellaisille Hakosalo-palveluun kirjatuille henkilöille, joilla on puhelinnumero, lähetetään linkki esitäytetylle yritystietojen päivityslomakkeelle. Lomakkeen kautta tehtävät muutokset tallentuvat suoraan Hakosalo-palveluun. 

Tietohuolto (4D)

Tietohuolto pitää sisällään uusien yritysten ja lakanneiden yritysten päivittämisen järjestelmään, sekä yrityksien omasta aloitteestaan tekemät tietopäivitykset. Jos yritysten edustajat huomaavat omalla sivullaan puutteita tai päivitettäviä tietoja, voivat he tilata sivulta tietojenpäivityslinkin sähköpostiinsa. 

 
Päivitetty 18.9.2023