« Edellinen | Seuraava »

Eventillan osallistujatietojen anonymisoinnin vaikutus Hakosalossa näkyviin osallistujatietoihin

 

Eventillassa tehty osallistujatietojen anonymisointi ei vaikuta Hakosalossa kohdistuksessa syntyneeseen henkilökortin ja tilaisuus-aktiviteetin kytkentään tai henkilökortin tietoihin. Henkilökortilta voidaan siis edelleen nähdä se, mihin tilaisuuksiin henkilö on osallistunut ja osallistuminen voidaan huomioida raportoinnissa. Jos henkilön tiedot tahdotaan anonymisoida myös Hakosalosta, tulee se tehdä Hakosalon omalla anonymisointitoiminnolla.

Eventillassa tehty osallistujatietojen anonymisointi anonymisoi kuitenkin Hakosalossa Tilaisuudet-osiossa näkyvät osallistujatiedot.


ENNEN TIETOJENSIIRTOA TEHTY ANONYMISOINTI

Ilmoittautumistiedot siirtyvät Eventillasta Hakosaloon tasatunnein. Hakosaloon siirtyy asiakkaan etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. Jos tiedot anonymisoidaan Eventillassa jostain syystä jo ennen ensimmäistä tietojensiirtoa, siirtyy Hakosaloon osallistujan tietoina vain sähköpostiosoite anonymized@eventilla.com. Osallistumistiedot eivät kohdistu Hakosalossa automaattisesti henkilöiden kortille, vaan kohdistus toteutetaan helppokäyttötoiminnolla tilaisuuden vastuuhenkilön toimesta. Anonymisoitu sähköpostiosoite voidaan siis jättää huomioimatta kohdistuksessa.


 

ENSIMMÄISEN TIETOJENSIIRRON JÄLKEEN TEHTY ANONYMISOINTI

Jos osallistujatiedot ovat jo siirtyneet Hakosaloon ja henkilön tietojen anonymisointi tehdään Eventillassa, päivittyy anonymisoidut tiedot Hakosaloon seuraavan tasatunnin kohdalla. Henkilön etunimi ja sukunimi poistetaan Tilaisuudet-osiosta ja sähköpostiosoitteen tilalle vaihtuu sähköpostiosoite anonymized@eventilla.com. Tällainen tieto voidaan jälleen kerran jättää huomioimatta kohdistuksessa.


KOHDISTUKSEN JÄLKEEN TEHTY ANONYMISOINTI

Jos tilaisuuteen osallistuneiden kohdistus on jo tehty Hakosalossa, on osallistujan henkilökortin ja tilaisuuden välille syntynyt linkitys. Eventillassa jälkikäteen tehty tietojen anonymisointi ei vaikuta tähän linkitykseen. Eventillasta tuodut tiedot kuitenkin anonymisoidaan.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että

1) Anonymisoidut tiedot päivittyvät Hakosaloon seuraavan tasatunnin kohdalla. Anonymisointi vaikuttaa Tilaisuudet-osiossa kaikilla välilehdillä oleviin osallistumistietoihin.


2) Henkilön kortille jää kuitenkin tieto Toteutuneet aktiviteetit -osioon siitä, että hän on osallistunut tilaisuuteen.

 
Päivitetty 13.7.2023