Raportointi

 

Raporteilla tarkoitetaan Hakosaloon kirjattujen tietojen koostamista ja jalostamista raportointikäyttöön.

 
Päivitetty 8.5.2021