« Edellinen | Seuraava »

Perustamisneuvonnan käyttötapaukset

 

Oheiseen taulukkoon on kirjattu Perustamisneuvonnan eri käyttötapauksia, niiden kirjauskäytännöt sekä raportointi.

Alkavalla yrittäjällä tulee aina olla kirjattuna vähintään yksi yritysidea.

Kuvatut käyttötapaukset:

 • Uudet alkavat yrittäjät
 • Alkava yrittäjä löytyy järjestelmästä
 • Pöytälaatikkofirma
 • Maahanmuuttajataustainen
 • Ensikäynti
 • Aktiviteetit (henkilöasiakas)
  • Asiakasneuvonta
  • Ei-raportoitavat aktiviteetit
 • Perustamisneuvonta toimivalle yritykselle
 • Lähete
 • Lausunto
 • Omistajanvaihdos

Käyttötapaus

Kirjaaminen

Raportointi

Uudet alkavat yrittäjät    
Uusi alkava yrittäjä ensimmäistä kertaa asiakkaana Kirjataan alkavan yrittäjän kortti ja hänelle uusi yritysidea
 • Raportoidaan yritysideoihin kirjattujen alkavien yrittäjien määrää yritysidean ensikäyntipäivämäärän mukaan
 • Raportoidaan yritysideoiden määrää
Uusi alkava yrittäjä, useita yritysideoita (sarjayrittäjä) Kirjataan alkavan yrittäjän kortti ja hänelle jokaisesta ideasta oma yritysideansa
 • Raportoidaan yritysideoihin kirjattujen alkavien yrittäjien määrää yritysidean ensikäyntipäivämäärän mukaan (katso Ensikäynti)
 • Raportoidaan yritysideoiden  määrää

 Huom!

Alkava yrittäjä voi näkyä esim. tammikuussa kahtena, mikäli hänelle on kirjattu samanaikaisesti kaksi eri yritysideaa

Alkava yrittäjä löytyy järjestelmästä

   
Alkava yrittäjä löytyy järjestelmästä, mutta hänellä on uusi yritysidea Kirjataan alkavalle yrittäjälle uusi yritysidea.
 • Raportoidaan yritysideoihin kirjattujen alkavien yrittäjien määrää yritysidean ensikäyntipäivämäärän mukaan
 • Raportoidaan yritysideoiden määrää

Pöytälaatikkofirma

   
A) Yritys perustettu aikanaan neuvonnan kautta

Muutetaan vanha yrityskortin yritystilanne: Lepäävä


Luodaan uusi yrityskortti samoilla tiedoilla (perustamipäivämäärä säilyy alkuperäisenä)


Luodaan alkavalle yrittäjälle uusi yritysidea, joka kytketään uuteen yrityskorttiin.

 • Raportoidaan yritysideoihin kirjattujen alkavien yrittäjien määrää yritysidean ensikäyntipäivämäärän mukaan
 • Raportoidaan yritysideoiden määrää
 B) Yritys ei ole saanut neuvontaa Tarkistetaan että yrityskortti löytyy
 
Luodaan alkava yrittäjä ja hänelle yritysidea, joka kytketään yrityskorttiin
 • Raportoidaan yritysideoihin kirjattujen alkavien yrittäjien määrää yritysidean ensikäyntipäivämäärän mukaan
 • Raportoidaan yritysideoiden määrää
Maahanmuuttajataustainen    
Maahanmuuttajataustainen / -taustaiset ovat perustamassa yritystä Kirjataan alkavan yrittäjän kortti ja hänelle uusi yritysidea. Alkavan yrittäjän kortilla merkitään alkava yrittäjä maahanmuuttajataustaiseksi ja valitaan mahdollisesti perustettava yritys maahanmuuttajataustaiseksi
 •  Raportoidaan yritysideoihin kirjattujen maahanmuutajataustaiseten alkavien yrittäjien määrää yritysidean ensikäyntipäivämäärän mukaan
 • Raportoidaan yritysideoiden määrää
 • Jos yritysideasta syntyy yritys raportoidaan meidän kautta perustettujen maahanmuuttajataustaisten yritysten määrää
Ensikäynti    
Kun halutaan merkitä (ja raportoida) yritysidea uutena Jokaiselle yritysidealle merkitään ensikäyntipäivämäärä sille varattuun kenttään
 • Raportoidaan yritysideoiden ensikäyntipäivämääriä eli uusien yritysideoiden määrää
 • Raportoidaan ensikäyntipäivämäärän mukaan uusien Alkavien yrittäjien määrää

Aktiviteetit (henkilöasiakas)

Huom! Vain Asiakasneuvonta-aktiviteetit raportoidaan.

   

Asiakasneuvonta

Tarkenteet:

Vaihtoehto 1

 • Tapaaminen

Vaihtoehto 2

 • Tapaaminen toimistolla
 • Tapaaminen asiakkaalla
 • Etätapaaminen

muut tarkenteet

 • Puhelu
 • Sähköposti
 • StarttiPlus
 • Toimiva yritys
 • Muu aktiviteetti

Ei-raportoitavat aktiviteetit:

-Puhelu

-Taustatyö

-Muu aktiviteetti

Vain Asiakasneuvonta-aktiviteetit raportoidaan.

Asiakkaat haluavat raportoida tapaamisia eri tavoin. Osa haluaa kirjata kaikki tapaamisia yhtenä tyyppinä (Vaihtoehto 1), osa haluaa erotella tapaamistyypit (Vaihtoehto 2).

Asiakkaan tulee valita kumpaa tapaa käyttää. Vain valittu tapaa näkyy kirjattaessa. 

Aktiviteetteihin kirjataan tarkenne, joka myös voidaan raportoida.


Asiakasneuvontaan kirjattavat puhelut ja sähköpostit raportoidaan.

 • Asiakasneuvonnan kokonaismäärä
 • Asiakasneuvonnan määrä tarkenteen mukaan jaoteltuna
 • Asiakasneuvontaan liitettyjen alkavien yrittäjien ja  yritysideoiden määrä
Perustamisneuvonta toimiville yrityksille (löytyy y-tunnus)    
Neuvonta, jota annetaan y-tunnuksen omaaville yrityksille, mutta halutaan raportoida perustamisneuvontana Kirjataan Asiakasneuvonta-aktiviteetti ja valitaan tarkenne: Toimiva yritys
 • Raportoidaan aktiviteettien määrää, jossa annetaan perustamisneuvontaa toimivalle yritykselle sekä tätä neuvontaa saaneiden yritysten määrää
Lähete    
Halutaan lähettää alkavan yrittäjän tiedot asiantuntijaverkoston asiantuntijalle/asiantuntijoille Alkavan yrittäjän kortilta kirjataan uusi lähete. Lähete on oma toiminnallisuus, jossa poimitaan asiantuntija niistä yrityksistä, joiden rooliksi on merkitty Asiantuntijayritys.
 • Raportoidaan tehtyjen lähetteiden määrää
Lausunto    
Halutaan kirjata alkavalle yrittäjälle lausunto

Alkavan yrittäjän kortilta kirjataan uusi lausunto


Lausunnolle valitaan tyyppi alasvetovalikosta

 • Raportoidaan kirjattujen lausuntojen määrää tyypeittäin
Omistajanvaihdos    
Alkavan yrittäjän neuvonta liittyy omistajanvaihdokseen Kirjataan yritysidean tyypiksi jokin seuraavista:
 • Yritysosto
 • Sukupolvenvaihdos
 • Liiketoiminnan tai sen osuuden osto
Raportoidaan toteutuneita omistajanvaihdoksia (yritysideat, joista on perustettu yritys).

 

 
Päivitetty 8.3.2023