Alkavat yrittäjät

 

KÄYTTÖLOGIIKKA

Henkilöasiakkaalle, jolla ei ole vielä yritystä, kirjataan Alkavan yrittäjän kortti.

Toimivalle yritykselle kirjataan yrityksen kortti ja sen "alle" yrityksen henkilön kortti.

Alla olevassa kuvassa on esitetty keskeisimmät toiminnot perustamisneuvontaan (Alkavat yrittäjät) liittyen

Henkilöasiakas ilman y-tunnusta:

-Luo uusi Alkavan yrittäjän kortti (tai käytä olemassa olevaa korttia, mikäli sellainen on jo luotu). Alkavan yrittäjän tiedot voi tulla järjestelmään myös ulkoisen lomakkeen kautta. Nämä näkyvät luonnoksina, jotka pitää hyväksyä Alkavan yrittäjän korteiksi.

-Lisää Alkavalle yrittäjälle yritysidea (voit lisätä useita yritysideoita Alkavalle yrittäjälle)

-Kirjaa aktiviteetteja Alkavalle yrittäjälle (esim. tapaaminen, puhelu, sähköposti)

Yritysasiakas, jolta löytyy y-tunnus ja jolle annetaan perustamisneuvontaa

-Luo henkilökortti yrityksen alle (mikäli yritystä ei vielä ole, luo aluksi yrityksen kortti)

-Kirjaa yrityksen henkilölle aktiviteetti: Toimivan yrityksen perustamisneuvonta

 

Startti Plus (pääkaupunkiseutu)

Lausunto

Startti Plus merkitään lausuntona Alkavalle yrittäjälle (Lisää uusi aktiviteetti --> Lausunto).

Mikäli asiakkaalla on jo y-tunnus, lisätään yrityksen henkilölle lausunto (Lisää uusi aktiviteetti --> Lausunto)

Startti Plus -jatkoneuvonta

Alkava yrittäjä: Lisätään aktiviteetti Tapaaminen ja merkitään kenttä Startti Plus jatkoneuvonta

Yritys: Lisätään yrityksen henkilölle aktiviteetti Toimivan yrityksen perustamisneuvonta ja merkitään kenttä Startti Plus jatkoneuvonta

 

 

TERMISTÖ

Seuraavien termien ymmärtäminen helpottaa osion käyttöä.

Alkava yrittäjä
Yrittäjäksi aikova henkilö.

Yritysidea
Alkavan yrittäjän/Alkavien yrittäjien yritysidea, josta mahdollisesti syntyy perustettu yritys.

Yrityksen henkilö
Yrityskortin alla oleva henkilö, joka työskentelee yrityksessä.

Perustettu yritys
Yrityshankkeesta syntynyt uusi yritys, joka yhdistää yhteen uuden yrityksen, yritysidean sekä alkavat yrittäjät.

 

KÄYTTÖOHJEET

 
Päivitetty 4.11.2022